Nghị quyết số 28-NQ/TW ban hành ngày 23/5/2018 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã đặt ra mục tiêu đến năm 2021 đạt khoảng 35% lực lượng lao động trong độ tuổi tham gia BHXH, trong đó nông dân và lao động khu vực phi chính thức tham gia BHXH tự nguyện chiếm khoảng 1% lực lượng lao động trong độ tuổi.

Song, dự kiến đến hết năm 2020, số người tham gia BHXH đạt 33,5% lực lượng lao động trong độ tuổi, trong đó lao động phi chính thức tham gia BHXH tự nguyện chiếm trên 2%.

Cải cách chính sách BHXH hướng đến bao phủ toàn dân được nhìn nhận toàn diện trên nhiều yếu tố.

Đó là việc hoàn thành tỷ lệ bao phủ tham gia BHXH so với lực lượng lao động trong độ tuổi (35% đến năm 2021; 45% đến năm 2025; 60% đến năm 2030); và số người sau độ tuổi hưởng lương hưu được hưởng lương hưu, với tỷ lệ đề ra là 45% đến năm 2021; 55% đến năm 2025 và 60% đến năm 2030. Trong đó, cải cách chính sách BHXH không chỉ quan tâm đến lao động khu vực chính thức mà còn đặc biệt chú trọng đến lao động là nông dân, lao động khu vực phi chính thức - đây là khoảng trống vẫn chưa được quan tâm triệt để trong những lần thiết kế chính sách trước đây.

Mục tiêu đến 2025, trong số 45% lực lượng lao động (LLLĐ) trong độ tuổi tham gia BHXH thì nông dân, lao động phi chính thức tham gia BHXH tự nguyện chiếm khoảng 2,5% lực lượng lao động trong độ tuổi.

Năm 2020, toàn cầu rơi vào khó khăn do dịch bệnh Covid-19, Việt Nam cũng không ngoại lệ. Số người tham gia BHXH tự nguyện trên toàn quốc tăng gần gấp đôi so với năm 2019. 

 

Trước đó, trong 10 năm đầu thực hiện chính sách BHXH tự nguyện, từ năm 2008 đến hết năm 2018, tổng số người tham gia BHXH tự nguyện mới chỉ đạt khoảng 280.000 người tham gia.

Trong năm 2019, quá trình phát triển đối tượng tham gia BHXH tự nguyện tăng mạnh với gần 300.000 người. Hiện nay, tổng số người tham gia BHXH tự nguyện đạt 580 nghìn. Điều đó đồng nghĩa với việc, chỉ trong một năm triển khai, số lượng phát triển đối tượng tham gia BHXH tự nguyện đã gấp đôi cả giai đoạn 10 năm.

Năm 2020 - trong bối cảnh đầy khó khăn chung của nền kinh tế Việt Nam khi cuộc khủng hoảng vì Covid-19 vẫn diễn ra trên toàn cầu, ngành BHXH lại tiếp tục gặt hái thành công lớn trong thực hiện chính sách BHXH tự nguyện. Theo thống kê của BHXH Việt Nam, tính đến hết năm 2020, số người tham gia BHXH tự nguyện trên cả nước đạt 1,068 triệu người, tăng 494 nghìn người so với năm trước, bằng tổng số người vận động được của 11 năm trước đó.

Thành công của BHXH Việt Nam trong việc tăng trưởng đối tượng BHXH tự nguyện trong bối cảnh thế giới khó khăn vì đại dịch cho thấy sự thiết thực và ý nghĩa của chính sách này đối với người lao động tự do.

Khi nhiều DN khó khăn, phải thu hẹp sản xuất, nhiều người nhận thức được sự cần thiết của việc tham gia BHXH tự nguyện và tự tham gia vào hệ thống an sinh xã hội nhân văn này. 

P.V