Tổng số tiền đã chi hỗ trợ là hơn 285 tỷ đồng, gồm: chi cho 105.077 người lao động (NLĐ) đang tham gia bảo hiểm thất nghiệp (BHTN), 260,4 tỷ đồng; chi cho 12.658 NLĐ nghỉ việc đang bảo lưu quá trình tham gia BHTN, gần 25,2 tỷ đồng.

Về chính sách giảm đóng vào Quỹ BHTN cho người sử dụng lao động (NSDLĐ) bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19 từ 1% xuống bằng 0%, dự kiến sẽ giảm mức đóng cho 8.516 đơn vị, số tiền giảm đóng trên 121 tỷ đồng (từ tháng 10/2021 đến tháng 9/2022).

Được biết, đến nay tỷ lệ số đơn vị đã gửi danh sách NLĐ đề nghị hổ trợ/số đơn vị đã nhận được danh sách rà soát, đạt 83,37%;

Tỷ lệ số lao động đơn vị đã gửi danh sách NLĐ đề nghị hưởng/số lao động tại đơn vị đã nhận được danh sách, đạt 80,1%;

quỹ BHTN,NLĐ
Ảnh minh hoạ. 
 

Tỷ lệ số người được chi trả/số người đã xét duyệt hưởng hỗ trợ, đạt 99,97%;

Tỷ lệ số tiền được chi trả/số tiền đã xét duyệt hưởng hỗ trợ, đạt 99,98%.

Để có được kết quả trên, công chức, viên chức, NLĐ thuộc BHXH thành phố cũng như BHXH quận, huyện đã phải nỗ lực làm việc cả ban đêm và ngày nghỉ để giải quyết hỗ trợ kịp thời, trong thời gian nhanh nhất cho NLĐ…

Chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động theo Nghị quyết số 03/2020/QH15 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XV và Nghị quyết số 116/NQ-CP của Chính phủ thể hiện sự quan tâm, chia sẻ của Đảng, Nhà nước đối với người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19; góp phần hỗ trợ người lao động đang tham gia BHTN khắc phục khó khăn, ổn định cuộc sống, chống đứt gãy chuỗi cung ứng lao động và thiếu hụt lao động sau khi tình hình dịch bệnh được kiểm soát.

K.Chi