Tại Hội nghị giao ban BHXH Việt Nam tháng 5/2021, Chánh Văn phòng BHXH Việt Nam Chu Mạnh Sinh đã báo cáo về tình hình thực hiện nhiệm vụ của Ngành trong 4 tháng đầu năm 2021. 

Theo đánh giá, với tác động tiêu cực, kéo dài, diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19 đã gây không ít khó khăn cho việc triển khai thực hiện nhiệm vụ của ngành trong những tháng đầu năm 2021, đặc biệt là công tác phát triển người tham gia BHXH, BHYT.

BHXH,dịch Covid-19
Người dân kêu gọi chung tay hỗ trợ công nhân 'mắc kẹt' tại vùng dịch Việt Yên

Mặc dù so với cùng kỳ năm 2020, số người tham gia BHXH, BHYT toàn quốc có sự gia tăng nhưng so với tháng 12/2020, hầu hết các chỉ tiêu về phát triển người tham gia BHXH, BHYT đều giảm.

Cụ thể, tính đến ngày 6/5/2021, toàn quốc số người tham gia BHXH đạt trên 16 triệu người (đạt 32,17% lực lượng lao động trong độ tuổi); trong đó, gần 15 triệu người tham gia BHXH bắt buộc, giảm trên 81 nghìn người so với cuối năm 2020; trên 1,1 triệu người tham gia BHXH tự nguyện, giảm trên 16 nghìn người so với hết năm 2020. Toàn quốc có trên 87 triệu người tham gia BHYT, đạt tỷ lệ bao phủ 89,44% dân số; giảm 220 nghìn người so với cuối năm 2020.

Bên cạnh đó, số người đề nghị hưởng BHXH một lần có chiều hướng gia tăng do nhiều lao động mất việc làm do đợt dịch Covid-19 đầu năm 2020 đến nay đã đủ điều kiện hưởng…

Mặc dù chỉ số phát triển đối tượng chưa đạt như kỳ vọng nhưng công tác thu BHXH, BHYT, BHTN vẫn ghi nhận sự tăng trưởng với tỷ lệ 7,55% so với cùng kỳ năm 2020; tỷ lệ nợ trên số phải thu giảm 0,3% so với cùng kỳ năm 2020. Nguyên nhân do hoạt động sản xuất kinh doanh đang có sự phục hồi khi ảnh hưởng giảm của dịch bệnh Covid-19 những tháng đầu năm nay…

 

Trước tình hình đó, lãnh đạo BHXH Việt Nam nhìn nhận việc hoàn thiện thể chế, chính sách về BHXH, BHYT; thực hiện các quy định mới trong lĩnh vực BHXH, BHYT, đặc biệt là tham gia góp ý, kiến nghị sửa Luật BHXH, BHYT thời gian tới; tháo gỡ những tồn đọng, vướng mắc với địa phương, phối hợp các bộ, ngành; tiếp tục đẩy mạnh cải cách TTHC, ứng dụng CNTT nhất là trong tình hình dịch bệnh hiện nay; đổi mới công tác truyền thông, đặc biệt trong lĩnh vực phát triển người tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình…

Trên cơ sở những kết quả ngành BHXH Việt Nam đạt được trong 4 tháng đầu năm,  ông Nguyễn Thế Mạnh, Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam đánh giá, toàn Ngành đã đoàn kết, chung sức vượt qua nhiều khó khăn, cơ bản hoàn thành tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao theo kế hoạch, tuy nhiên những áp lực trong thực hiện nhiệm vụ của Ngành thời gian tới là rất lớn. Dịch bệnh Covid-19 đã trở thành “bối cảnh chung” không thể lấy làm khó khăn cho mọi vấn đề.

Trong tình hình dịch bệnh, Ngành BHXH càng cần phải nỗ lực, sáng tạo hơn nữa để thực hiện nhiệm vụ, phục vụ người tham gia BHXH, BHYT.

Vì vậy, Tổng Giám đốc yêu cầu, các đơn vị thực hiện rà soát xây dựng các quy trình nghiệp vụ phù hợp với tình hình mới đảm bảo phân cấp, phân quyền, minh bạch, hiệu quả; đặc biệt là công tác truyền thông vận động người tham gia BHXH, BHYT cần tăng cường hình thực trực tuyến, hạn chế tiếp xúc nhưng vẫn phải đảm bảo hấp dẫn, sinh động, thông điệp truyền thông cần ngắn gọn, dễ nhớ; công tác chi trả các chế độ cũng cần tăng cường giải pháp không dùng tiền mặt; đặc biệt ứng dụng VssID - BHXH số của Ngành cần nhanh chóng hoàn thiện, khắc phục các lỗi để phục vụ người dân ngày càng tốt hơn…

Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam cũng yêu cầu, các đơn vị rà soát, tổng hợp báo cáo các khó khăn, vướng mắc trong công tác phối hợp thực hiện nhiệm vụ để có những giải pháp tháo gỡ kịp thời.

Các địa phương cần thành lập các Ban chỉ đạo về phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT đến cấp xã. Giám đốc BHXH địa phương trực tiếp chỉ tiếp tục rà soát nhằm xây dựng kho dữ liệu về đối tượng chưa tham gia BHXH, BHYT; đồng thời tập trung nhân lực rà soát dữ liệu của người tham gia BHXH, BHYT trên ứng dụng VssID nhằm đảm bảo dữ liệu được chuẩn hoá và đầy đủ…

H.G