BHXH
Người bệnh được thanh toán bảo hiểm nếu quá ngày hẹn tái khám do ảnh hưởng Covid-19

Văn bản được gửi tới Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương: Bảo hiểm xã hội Bộ Quốc phòng; Bảo hiểm xã hội Công an nhân dân.

Nội dung văn bản nêu rõ, trong thời gian qua đã nhận được ý kiến của một số BHXH các tỉnh và cơ sở khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế (KCB BHYT) phản ánh về việc do dịch bệnh Covid-19, nhiều trường hợp người bệnh BHYT đi KCB theo giấy hẹn tái khám bị vượt quá 10 ngày quy định tại Mẫu giấy hẹn khám lại (Phụ lục 5 Nghị số 146/2018/NĐ-CP ngày 17/10/2018 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn biện pháp thi hành một số điều của Luật BHYT).

 

Để đảm bảo quyền lợi cho người bệnh BHYT, BHXH Việt Nam đề nghị BHXH các tỉnh phối hợp với các cơ sở KCB BHYT thực hiện giải quyết quyền lợi đối với các trường hợp có giấy hẹn khám lại nhưng không đảm bảo thời gian hẹn theo quy định nêu trên trong thời gian xảy ra dịch bệnh Covid-19.

Thời gian qua, do  ảnh hưởng của dịch Covid-19, không ít trường hợp tham gia bảo hiểm y tế đi khám, chữa bệnh theo giấy hẹn tái khám vượt quá số thời gian quy định là 10 ngày.

Trong khi đó, giấy hẹn khám lại chỉ có giá trị sử dụng một lần trong thời gian 10 ngày, kể từ ngày hẹn khám lại (trừ trường hợp người bệnh có biểu hiện bất thường sau khi ra viện). Quy định này không phù hợp ở thời điểm này, do một số bệnh viện phải cách ly y tế để phòng, chống dịch trong khoảng thời gian lên tới 21 ngày.

N. Huyền