BHYT,đổi thẻ BHYT
Đổi thẻ BHYT mẫu mới ở đâu, thủ tục như thế nào?

BHXH Việt Nam vừa có hướng dẫn về việc này.

Đối tượng cấp đổi thẻ BHYT mới

Theo Quyết định 1666/QĐ-BHXH ngày 3/12/2020:

 - Phôi thẻ BHYT đã in theo quy định tại Quyết định 1313/QĐ-BHXH ngày 02/12/2014 chưa sử dụng hết đến thời điểm 01/4/2021, được tiếp tục sử dụng cấp cho các đối tượng tham gia BHYT.

- Trong thời gian chờ đổi thẻ BHYT mới theo quy định, thẻ BHYT đã cấp cho người tham gia BHYT còn thời hạn sử dụng thì tiếp tục được dùng để khám bệnh, chữa bệnh (KCB) BHYT.

Như vậy, thẻ BHYT đã được cấp trước ngày 01/4/2021, không hư hỏng, còn giá trị sử dụng vẫn có giá trị sử dụng, tiếp tục được dùng để KCB BHYT.

Do đó, thẻ BHYT mẫu mới sẽ được cấp cho các đối tượng thuộc một trong các trường hợp sau (Khoản 1 Điều 18, Khoản 1 Điều 19 Luật BHYT):

+ Cấp mới thẻ BHYT cho người tham gia;

+ Cấp lại thẻ BHYT cho người bị mất thẻ BHYT;

+ Cấp lại thẻ BHYT do bị rách, nát, hỏng hoặc do thay đổi thông tin trên thẻ, thay đổi nơi đăng ký KCB ban đầu.

+ Cơ quan BHXH chủ động đổi thẻ BHYT mẫu mới khi thẻ đang sử dụng hết hạn.

Ngoài ra, cần lưu ý, không phải tất cả thẻ BHYT được cấp từ ngày 1/4/2021 đều là mẫu thẻ mới. Theo quy định trên thì tại các địa phương còn phôi thẻ BHYT theo mẫu cũ chưa sử dụng hết thì vẫn tiếp tục cấp mẫu thẻ BHYT cũ cho người tham gia BHYT.

 

Thủ tục đổi thẻ BHYT mẫu mới

Theo Điều 31, Quyết định 595/QĐ-BHXH được sửa đổi, bổ sung bởi Quyết định 505/QĐ-BHXH, tùy thuộc vào đối tượng tham gia BHYT mà nơi cấp, đổi thẻ BHYT mẫu mới sẽ khác nhau:

Đối tượng được tổ chức BHXH đóng BHYT: Đến UBND cấp xã hoặc cơ quan BHXH huyện/tỉnh.

Người được ngân sách nhà nước đóng BHYT: Đến UBND xã.

Người đã hiến bộ phận cơ thể: Đến cơ quan BHXH tỉnh/huyện.

Người được ngân sách nhà nước hỗ trợ một phần mức đóng BHYT: Đến Đại lý thu hoặc cho cơ quan BHXH tỉnh/huyện.

Người tham gia BHYT theo hộ gia đình: Đến Đại lý thu hoặc cho cơ quan BHXH tỉnh/huyện.

Người tham gia BHYT đóng tại doanh nghiệp: Nộp hồ sơ cho đơn vị sử dụng lao động để được đổi thẻ.

Cũng theo Quyết định 595/QĐ-BHXH, hồ sơ đổi thẻ BHYT mẫu mới gồm có:

Tờ khai tham gia, điều chỉnh thông tin BHXH, BHYT (Mẫu TK1-TS);

Người hiến bộ phận cơ thể: Có thêm Giấy ra viện;

Trường hợp người tham gia được hưởng quyền lợi BHYT cao hơn: Bổ sung Giấy tờ chứng minh (nếu có).

Các trường hợp người tham gia BHYT bị mất, rách, hỏng hoặc thay đổi thông tin thẻ BHYT tham khảo thông tin trên để thực hiện cấp lại thẻ. Trường hợp thẻ BHYT mẫu cũ chưa hết thời hạn vẫn tiếp tục sử dụng để khám, chữa bệnh.

N. Huyền