BHXH
Các đại biểu tham dự hội nghị  


300 đại diện lãnh đạo và cán bộ làm công tác bảo hiểm xã hội của 205 đơn vị sử dụng lao động trên địa bàn thành phố Hà Nội cùng đại diện lãnh đạo các Ban của BHXH Việt Nam, Sở Lao động Thương binh xã hội và Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội  đã tham gia hội nghị.

Đây là dịp để các cơ quan quản lý nhà nước lắng nghe các ý kiến đóng góp từ đơn vị sử dụng lao động, kịp thời giải đáp khó khăn vướng mắc của các đơn vị; đồng thời giúp các đơn vị nắm bắt được chủ trương, chính sách mới của nhà nước về lao động, công đoàn và BHXH, ứng dụng VssID- BHXH số để thực hiện tốt quyền lợi chính đáng cho người lao động tại đơn vị mình.

Tại Hội nghị, Phó Giám đốc BHXH Thành phố Vũ Đức Thuật cho biết nhằm tiếp tục hỗ trợ các doanh nghiệp, đơn vị sử dụng lao động thực hiện đúng các quy định của pháp luật về BHXH, BHYT, BHTN; tạo thuận lợi cho người lao động tiếp cận thông tin, thực hiện dịch vụ công với cơ quan BHXH một cách thuận lợi, đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn Thủ đô, BHXH Thành phố tổ chức Hội nghị liên ngành đối thoại chính sách, lao động việc làm, công đoàn và BHXH, BHYT, BHTN đồng thời hướng dẫn cài đặt ứng dụng Bảo hiểm xã hội số (VssID) tới các đơn vị sử dụng lao động trên địa bàn thành phố.

Với tinh thần thẳng thắn, cầu thị, xây dựng và trách nhiệm, BHXH thành phố Hà Nội, Sở Lao động TB&XH, Liên đoàn lao động Thành phố mong muốn nhận được ý kiến đóng góp của các đơn vị sử dụng lao động mang tính xây dựng về việc thực thi và xây dựng các chính sách về lao động, việc làm tiền lương, công đoàn, BHXH, BHYT, BHTN để liên ngành có những giải đáp, hướng dẫn phù hợp.

Đây cũng là cơ sở để liên ngành tiếp thu, nghiên cứu và trình các cấp sửa đổi cho phù hợp cũng như thái độ phục vụ của cán bộ, công chức, viên chức trong ngành BHXH đối với người dân trên địa bàn Thủ đô.

 

Để khẩn trương đưa ứng dụng VssID- Bảo hiểm xã hội số đến với người tham gia BHXH, BHYT, BHTN, Phó Giám đốc BHXH Thành phố Vũ Đức Thuật cho biết: BHXH Thành phố đã có hướng dẫn kịp thời gửi các đơn vị sử dụng lao động trên địa bàn Thành phố trong việc tuyên truyền, hướng dẫn đăng ký giao dịch điện tử cá nhân và cài đặt ứng dụng VssID – Bảo hiểm xã hội số.

Sau khi dịch Covid tạm lắng, Bảo hiểm xã hội Thành phố đã đẩy mạnh triển khai tổ chức các tổ công tác trực tiếp đến làm việc hướng dẫn, hỗ trợ cài đặt tại gần 100 đơn vị với 22.566 lao động của các Bộ, Ban, Ngành, cơ quan Trung ương và các sở, ban, ngành trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Trong đó, các sở, ban, ngành có tỷ lệ cài đặt ứng dụng cao như Sở Ngoại vụ đạt 100%, Sở Du lịch Hà Nội đạt 97,8 %, Tổng Liên đoàn Lao động đạt 93,4%, Sở Lao động Thương binh và xã hội đạt tỷ lệ 80%...Trong thời gian tới, BHXH Thành phố sẽ tiếp tục phối hợp tích cực với các đơn vị sử dụng lao động và người lao động để hỗ trợ cài đặt ứng dụng VssID.

Tại hội nghị, 205 doanh nghiệp với hơn 300 cán bộ trực tiếp làm công tác BHXH đã được cán bộ BHXH Thành phố hướng dẫn cài đặt ứng dụng VssID -BHXH số và đã có gần 160 tài khoản giao dịch điện tử cá nhân được phê duyệt.

Đồng thời, cũng tại Hội nghị, các đại biểu đã dành thời gian để trao đổi, đối thoại và làm rõ những nội dung, thắc mắc về thông tin cá nhân trên giấy tờ tùy thân không khớp với thông tin trong sổ BHXH…thời hạn kê khai phần mềm VssID, trường hợp người lao động không làm việc và không hưởng tiền lương từ 14 ngày làm việc trở lên trong tháng, về các chế độ ốm đau, thai sản, việc điều chỉnh thông tin khi chốt sổ giữa các cơ quan BHXH, các câu hỏi vướng mắc về thẻ BHYT,  bảo hiểm thất nghiệp, giấy phép lao động cho người nước ngoài, trích nộp quỹ công đoàn đặc biệt các câu hỏi của các đơn vị quan tâm về ứng dụng VssID…

Tất cả các nội dung ý kiến mà đại biểu nêu ra được đại diện lãnh đạo các cơ quan BHXH Thành phố, Sở Lao động Thương binh xã hội Thành phố, Liên đoàn Lao động tiếp nhận và giải thích đầy đủ, cặn kẽ, thỏa đáng.

H. Anh