UBND Thành phố Hà Nội vừa ban hành Kế hoạch số 192/KH-UBND ngày 26/8/2021 về thực hiện các chỉ tiêu về số người tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Kế hoạch nhằm huy động sức mạnh của cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp và nhân dân thủ đô nhằm phát triển bền vững số người tham gia BHXH, BHYT hướng tới mục tiêu BHXH, BHYT toàn dân. Nâng cao ý thức tự giác, chủ động tìm hiểu và tham gia BHXH, BHYT của cán bộ, nhân dân Thủ đô.

Theo đó, mục tiêu phấn đấu đến 2025 tỷ lệ bao phủ BHYT đạt 95%; tỷ lệ lao động tham gia BHXH trên lực lượng lao động trong độ tuổi đạt 50%; tỷ lệ lao động tham gia bảo hiểm thất nghiệp trên lực lượng lao động trong độ tuổi lao động đạt 40%.

BHYT,BHXH

Theo Bảo hiểm xã hội thành phố Hà Nội, ước hết tính đến hết tháng 8/2021, tỷ lệ bao phủ Bảo hiểm y tế trên địa bàn Hà Nội đạt 90,14% dân số (chưa bao gồm lực lượng vũ trang).

Cụ thể, số người tham gia bảo hiểm y tế trên địa bàn Hà Nội hiện là 7.308.892 người, tăng 3,69% tương đương tăng 260.387 người so với cùng kỳ năm 2020. Tăng  69.798 người so với tháng 12/2020, tăng  4.436 người so với tháng 7/2021.

Cũng theo BHXH Thành phố, ước tính hết tháng 8/2021, số người tham gia BHXH bắt buộc trên địa bàn Hà Nội là 1.802.532 người, tăng 3,28% tương đương tăng 57.265 người so với cùng kỳ 2020; số người tham gia BH thất nghiệp 1.738.018 người, tăng 3,43% tương đương tăng 57.618 người so với cùng kỳ 2020; số người tham gia BHXH tự nguyện: 53.411 người, tăng 23,25% tương đương tăng 10.075 người so với cùng kỳ 2020.

Tích cực triển khai thực hiện các chính sách hỗ trợ người lao động, doanh nghiệp theo Nghị quyết 68/NQ-CP của Chính phủ, đến nay BHXH Thành phố đã gửi thông báo cho các đơn vị, doanh nghiệp tạm tính số tiền hỗ trợ giảm mức đóng quỹ tai nạn lao động - bệnh nghề nghiệp 12 tháng (từ tháng 7/2021 đến tháng 6/2022) đối với 87.516 doanh nghiệp tương ứng 1.447.150 lao động với số tiền là hơn 643 tỷ đồng.

 

Lũy kế tính đến ngày 18/8/2021, có 88.253 đơn vị, doanh nghiệp tương ứng 1.477.004 lao động trên địa bàn Hà Nội đã được giảm số tiền 101,2 tỷ đồng trên phần mềm quản lý Thu số Thẻ TST.

Từ thực tế triển khai, ông Trần Văn Hoan, Giám đốc Bảo hiểm xã hội huyện Chương Mỹ, cho biết: “Việc thường xuyên tuyên truyền qua nhiều kênh thông tin giúp người lao động tự do biết đến chính sách bảo hiểm xã hội nhiều hơn, đầy đủ hơn. Toàn huyện Chương Mỹ hiện có hơn 2.000 người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, tăng cao so với những năm trước và đã hoàn thành kế hoạch của năm 2021”.

Theo Kế hoạch, UBND Thành phố giao BHXH thành phố Hà Nội chủ trì, phối hợp với các Sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện, thị xã và các đơn vị liên quan triển khai thực hiện Kế hoạch này. Để thực hiện tốt kế hoạch trên, kế hoạch cũng triển khai các nhiệm vụ, giải pháp bao gồm tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền, phổ biến chính sách pháp luật về BHXH, BHYT; xác định, phân loại đối tượng tiềm năng tham gia BHXH, BHYT; nâng cao chất lượng hoạt động của đại lý thu BHXH, BHYT; xây dựng cơ chế, chính sách hỗ trợ cho người tham gia BHXH, BHYT cũng như bảo đảm quyền lợi của người tham gia BHXH, BHYT...

Hằng năm chủ động phối hợp với Sở Lao động Thương binh và Xã hội, Sở Kế hoạch và Đầu tư và các Sở, ban, ngành liên quan xây dựng chỉ tiêu kinh tế xã hội về BHXH, BHYT, báo cáo UBND Thành phố trình HĐND Thành phố giao chỉ tiêu tỷ lệ bao phủ BHYT và tỷ lệ số người tham gia BHXH, BHTN.

UBND Thành phố cũng yêu cầu BHXH Thành phố nắm bắt kịp thời tình hình hoạt động sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp gặp khó khăn do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 để hướng dẫn, giải quyết các vướng mắc trong thực hiện các chính sách hỗ trợ của Nhà nước và Thành phố. Giải quyết đảm bảo quyền lợi các chế độ BHXH, BHYT kịp thời, đúng quy định của người tham gia BHXH, BHYT.

Bên cạnh đó, BHXH Thành phố đẩy mạnh cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin trong các hoạt động nghiệp vụ, thực hiện liên thông, chia sẻ dữ liệu với các Sở, ngành, mở rộng cung cấp các dịch vụ cộng trực tuyến mức độ 4; triển khai cài đặt ứng dụng VssID- Bảo hiểm số cho 100% người tham gia BHXH, BHYT.

UBND thành phố giao Sở Y tế chỉ đạo các cơ sở khám chữa bệnh tổ chức tốt việc khám bệnh, chữa bệnh BHYT, bảo đảm cung ứng dịch vụ y tế có chất lượng, nhất là y tế tuyến cơ sở, nâng cao tinh thần, thái độ, đạo đức nghề nghiệp của cán bộ, nhân viên ngành y tế đảm bảo chất lượng phục vụ vì sự hài lòng của người bệnh. Kiên quyết xử lý những trường hợp cán bộ, nhân viên y tế thiếu tinh thần trách nhiệm, gây phiền hà cho người bệnh để tiêu cực, vụ lợi cá nhân.

H. Anh