BHXH
Hà Nội tăng cường các giải pháp thu hồi nợ đọng BHXH

Để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người lao động, trong những tháng cuối năm 2020, BHXH Thành phố đã và đang tập trung thực hiện nhiều giải pháp đồng bộ như đôn đốc, tuyên truyền, tăng cường kiểm tra, thanh tra liên ngành đối với các đơn vị, doanh nghiệp nợ BHXH...

Công khai rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng các đơn vị, doanh nghiệp trốn đóng, nợ đóng BHXH kéo dài, phấn đấu giảm nợ đóng BHXH bằng hoặc thấp hơn tỷ lệ nợ bình quân của cả nước.

Công tác thanh tra, kiểm tra liên ngành Bảo hiểm xã hội (BHXH), Bảo hiểm y tế (BHYT) đã góp phần quan trọng đảm bảo quyền lợi của người tham gia, ngăn ngừa, hạn chế tình trạng vi phạm pháp luật về BHXH, BHYT của các đơn vị sử dụng lao động trên địa bàn thành phố Hà Nội.

 

Tính đến ngày 11/12/2020, BHXH Thành phố đã thực hiện thanh tra chuyên ngành, phối hợp TTKT liên ngành, kiểm tra tại 2.076 đơn vị sử dụng lao động, 11 đơn vị nội bộ, 51 cơ sở KCB và 242 đại lý, đại diện chi trả với số tiền thu hồi sau thanh tra, kiểm tra hơn 239 tỷ đồng, đạt tỷ lệ thu hồi 65,1% kế hoạch.

Đến nay, đã có 1.277 đơn vị, doanh nghiệp tự giác khắc phục nộp số tiền nợ BHXH ngay sau khi nhận được Quyết định thanh tra, kiểm tra với tổng số tiền nộp là 133,6 tỷ đồng. Điển hình như các công ty đã khắc phục toàn bộ số tiền nợ BHXH như công ty TNHH Julie Sandlau Việt Nam, công ty TNHH Hoàn mỹ, công ty TNHH Tổ hợp y tế Phương Đông Hà Nội, công ty TNHH Đông dược Phúc Hưng, công ty Cổ phần cơ khí Xây lắp TM Minh Cường, công ty CP Tập đoàn Giovanni, công ty TNHH PTW Việt Nam, công ty TNHH Phát Triển Công Nghệ và Hạ Tầng Kỹ Thuật Côn Sơn, công ty TNHH Đông dược Phúc Hưng, công ty CP Cơ Khí Hồng Nam, Công ty CP cơ khí Xây lắp TM Minh Cường, công ty TNHH Đầu tư Bất động sản Sao Việt, công ty Cổ phần xây dựng VNC, công ty CP Khuôn mẫu và Thiết bị Công nghiệp TMT Việt Nam,  công CP Đầu Tư Xây Dựng K.A.B, công ty CP Giải pháp thanh toán điện lực và viễn thông, công ty CP Beta Media, công ty CP May Chiến Thắng, công ty CP Đầu tư xây dựng Phú Thanh, công ty CP Đầu tư và Dịch vụ viễn thông Vcom, công ty TNHH AMI Group, công ty CP Phần mềm tự - động hoá điều khiển, công ty CP Tập đoàn xây dựng và du lịch Bình Minh, công ty CP ĐT Công nghệ ngôi sao Châu Á, công ty CP Công nghệ thông tin Nam Á, công ty CP Xây dựng và phát triển công trình hạ tầng, công ty CP Xi măng Sài Sơn, công ty CP DV KT Công nghệ Hà Nội, công ty CP Grande, công ty CP Đầu tư và Phân phối Egame, công ty TNHH Chế Biến Gỗ Phương Trung, công ty CP Thiết Kế & Xây Dựng Giza Việt Nam…

Đây là những nỗ lực đáng ghi nhận của các đơn vị, doanh nghiệp trong việc khắc phục số tiền nợ đóng BHXH, chấp hành nghiêm chính sách pháp luật về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp đảm bảo quyền lợi chính đáng của người lao động tại doanh nghiệp cũng như giúp người lao động yên tâm đóng góp cho doanh nghiệp.

Trước đó vào ngày 10/12/2020, UBND thành phố Hà Nội ban hành Công văn số 5755/UBND-KGVX về tăng cường thực hiện các giải pháp thu hồi nợ đóng bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT) trên địa bàn thành phố Hà Nội. Theo đó, UBND Thành phố chỉ đạo các sở, ban, ngành Thành phố, UBND quận, huyện, thị xã thực hiện quyết liệt các nhiệm vụ, giải pháp thu hồi nợ đóng BHXH, BHYT trên địa bàn. Các Sở, ban, ngành Thành phố tăng cường tuyên truyền chính sách pháp luật BHXH; tăng cường thanh tra, kiểm tra, xử lý nghiêm các doanh nghiệp nợ đóng, trốn đóng BHXH, truy tố xét xử án điểm để răn đe ngăn chặn với những doanh nghiệp cố tình chây ỳ, nợ đóng, trốn đóng BHXH cho người lao động. Việc vinh danh, khen thưởng, xét tham gia đấu thầu và đầu tư dự án đối với các đơn vị, doanh nghiệp, UBND Thành phố chỉ đạo phải có xác nhận về việc đơn vị, doanh nghiệp có vi phạm pháp luật về BHXH, BHYT không.

Huyền Anh