nợ đọng BHXH,BHYT
Hà Nội, thu hồi hơn 70 tỷ đồng  tiền nợ đóng BHXH, BHYT, BHTN (ảnh minh hoạ)


3 tháng đầu năm 2021, mặc dù bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19 nhưng công tác thanh tra chuyên ngành, kiểm tra việc thực hiện chế độ, chính sách BHXH, BHYT trên địa bàn vẫn được BHXH Thành phố Hà Nội tổ chức, thực hiện có hiệu quả. BHXH Thành phố đã thanh tra chuyên ngành về đóng BHXH, BHYT, BH thất nghiệp tại 19 đơn vị; phối hợp thanh tra, kiểm tra liên ngành tại 107 đơn vị; kiểm tra tại 107 đơn vị sử dụng lao động và 30 đại lý thu, đại diện chi trả.

Ngoài ra, BHXH Thành phố đã thực hiện 304 cuộc thanh tra, kiểm tra (đột xuất) khi phát hiện dấu hiệu vi phạm pháp luật về BHXH, BHYT, BHTN và  đôn đốc khắc phục nợ, trong đó đã phối hợp với công an thành phố kiểm tra tại 34 đơn vị.

Kết quả sau thanh tra, kiểm tra, số tiền các đơn vị đã TTKT nộp vào tài khoản thu của cơ quan BHXH để khắc phục nợ tiền đóng BHXH, BHYT, BHTN là 74,3 tỷ đồng trên tổng số 98,7 tỷ đồng, đạt 75,3 %.

BHXH Thành phố đã yêu cầu đóng và truy đóng BHXH, BHYT, BH thất nghiệp cho 30 lao động chưa đóng BHXH, đóng thiếu thời gian với số tiền đề nghị truy đóng là 380,6 triệu đồng và 10 lao động đóng thiếu mức quy định với số tiền 11,3 triệu đồng.

 

Đồng thời, đề nghị thoái thu BHXH, BH thất nghiệp đối với 4 lao động đóng sai đối tượng, đóng thừa thời gian với số tiền đề nghị thoái thu là 24,6 triệu đồng, yêu cầu trả sổ BHXH cho 2 lao động.

BHXH Thành phố đã phát hiện 17 lượt người hưởng chế độ BHXH ngắn hạn sai quy định với số tiền phải thu hồi về quỹ BHXH là 19 triệu đồng.

Cũng trong 3 tháng đầu năm, BHXH Thành phố và BHXH quận, huyện, thị xã  đã tiếp 80 lượt công dân, đã tiếp nhận và giải quyết trả lời dứt điểm 3 đơn thư của cá nhân, tổ chức đảm bảo đúng thẩm quyền, đúng luật, không có đơn thư tồn đọng chưa giải quyết.

Trong thời gian tới, BHXH Thành phố sẽ tiếp tục tăng cường, đôn đốc các đơn vị sử dụng lao động, doanh nghiệp đóng đầy đủ số phải thu BHXH, BHYT, BH thất nghiệp. Đồng thời, phối hợp với Công an Thành phố thu thập hồ sơ, tài liệu, chứng cứ đối với những đơn vị, doanh nghiệp cố tình nợ đóng, trốn đóng BHXH, BHYT để chuyển Viện kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân tối cao khẩn trương đưa ra truy tố, xét xử án điểm.

Ngoài ra, BHXH Thành phố sẽ tăng cường phối hợp với các sở, ngành trong công tác thanh tra, kiểm tra theo Quy chế phối hợp số 588/QCPH-CA-LĐTBXH-SYT-LĐLĐ-CT-TTTP-BHXH đảm bảo hiệu quả.

H. Anh