bảo hiểm xã hội
Hết tháng 10, TP HCM có hơn 7 triệu người tham gia BHXH, BHYT. (Ảnh: BHXH TP HCM)

Sáng 11/11, Bảo hiểm xã hội TP Hồ Chí Minh đã tổ chức hội nghị giao ban tháng 10 năm 2020. Theo báo cáo, tính đến ngày 31/10, tổng số người tham gia BHXH, BHYT là 7.457.797 người; tổng số thu được là 55.049 tỷ đồng, đạt 75,29% kế hoạch.

Tổng số nợ BHXH, BHYT, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn lao động – bệnh nghề nghiệp là 4.327 tỷ đồng. Sau khi trừ nợ dưới 1 tháng và nợ khó thu thì số tiền nợ còn lại là 2.251 tỷ đồng, chiếm tỷ lệ 3,08%.

Lãnh đạo BHXH TP HCM yêu cầu các phòng nghiệp vụ, tiếp tục triển khai hiệu quả, tập trung mọi nguồn lực trong công tác phát triển số người tham gia, đạt chỉ tiêu kế hoạch được giao.

 

Cùng với đó, tiếp tục rà soát dữ liệu Thuế, phát triển số người tham gia BHXH bắt buộc trong các đơn vị; tập trung đôn đốc thu, giảm nợ BHXH, BHYT, BHTN đối với các đơn vị theo phân cấp quản lý. Đôn đốc, nhắc nhở BHXH quận huyện có tỷ lệ nợ cao, nhất là nợ ngân sách, phấn đấu kéo giảm tỷ lệ nợ đến cuối năm là 1,3% (sau khi trừ nợ khó thu).

Phối hợp với UBND phường xã, tổ trưởng tổ dân phố, Bưu điện tổ chức các buổi tuyên truyền trực tiếp, các hình thức tư vấn nhóm nhỏ để phát triển BHXH tự nguyện và BHYT hộ gia đình.

Về công tác thanh tra kiểm tra, phối hợp với phòng Giám định BHYT kiểm tra đột xuất những đơn vị có chi phí khám chữa bệnh BHYT tăng cao....

Minh Thư