Thời gian qua, khi người dùng đăng nhập ứng dụng "VssID- Bảo hiểm xã hội số" hoặc Cổng Dịch vụ công của BHXH Việt Nam bằng tài khoản giao dịch điện tử cá nhân đã đăng ký mà quên mật khẩu, sẽ sử dụng chức năng “Quên mật khẩu” để lấy mật khẩu mới.

Khi sử dụng chức năng “Quên mật khẩu” để lấy mật khẩu mới, cá nhân sẽ nhận lại mật khẩu mới, với nội dung tin nhắn Brandname như sau: “Cap lai mat khau thanh cong. Mat khau moi: 279419”.

Tiện ích này cung cấp hoàn toàn miễn phí, do vậy có nhiều người dân không có thói quen ghi nhớ mật khẩu của mình, nên mỗi lần sử dụng thay vì tìm mật khẩu đã được cấp, lại thao tác quên mật khẩu.

Theo số liệu thống kê, tính đến thời điểm 13h59 ngày 18/10 có 21.635.070 tài khoản đã được phê duyệt; 11.366.788 tin nhắn quên mật khẩu (1 tin nhắn OTP để xác thực số điện thoại + 1 tin nhắn thông báo mật khẩu mới). Như vậy, đã có khoảng 5,6 triệu lượt người (tương đương 26% số người có tài khoản giao dịch điện tử cá nhân với cơ quan BHXH) sử dụng chức năng "Quên mật khẩu".

 
VSSID,cấp mật khẩu
Hơn 5,6 triệu người quên mật khẩu VSSID, có người xin cấp lại 40 lần

Chỉ từ ngày 29/9/2021 đến ngày 15/10/2021, cả nước có 1.791.924 người quên mật khẩu, tăng 200% so với bình quân các tháng trước. Đặc biệt, có những người trong một tháng báo quên mật khẩu tới hơn 40 lần. Ví dụ: Tháng 8/2021, số điện thoại 0327xxx686 quên 43 lần; tháng 9/2021, số điện thoại 0377xxx835 quên 47 lần; tháng 10/2021, số điện thoại 0366xxx286 quên 45 lần...

Do đó, để giảm tải cho hệ thống, nâng cao trách nhiệm của người dân, từ ngày 22/10/2021, BHXH Việt Nam triển khai dịch vụ tin nhắn tới đầu số 8079 để lấy lại mật khẩu đăng nhập ứng dụng VssID hoặc Cổng Dịch vụ công của BHXH Việt Nam với cú pháp gửi tin nhắn như sau: BH MK {Mã số BHXH}

Ví dụ: Mã số BHXH 1234567xxx cần lấy lại mật khẩu, soạn tin nhắn gửi tới đầu số 8079 với cú pháp sau: BH MK 1234567xxx (nhà mạng thu phí 1.000 đồng để gửi tin nhắn trả về mật khẩu cho cá nhân, cơ quan BHXH không thu tiền dịch vụ này).

Ngân Khánh