bảo hiểm xã hội
Hết tháng 9, huyện Cái Bè (Tiền Giang) có trên 259.000 người có thẻ BHYT, đạt tỷ lệ bao phủ 88,44%. (Ảnh: BHXH Tiền Giang)

BHXH tỉnh Tiền Giang cho biết, UBND huyện Cái Bè vừa tổ chức Hội nghị sơ kết công tác thực hiện bảo hiểm y tế (BHYT) 9 tháng đầu năm 2020 và đề ra các giải pháp thực hiện từ nay đến cuối năm 2020. 

Theo đó, tính đến ngày 30/9, huyện có 259.145 người có thẻ BHYT, đạt tỷ lệ bao phủ 88,44 %, so với cùng kỳ năm 2019, tăng 7.024 thẻ (tương ứng 3,54%). Trong đó, tỷ lệ bao phủ BHYT dưới 85% gồm 4 xã là Hậu Mỹ Bắc A, Mỹ Lợi B, Hòa Hưng, Mỹ Tân; từ 85% đến 90% là 13 xã; từ 90% trở lên là 8 xã, trong đó xã Thiện Trí đạt tỷ lệ cao nhất 95,38%.

 

Hiện còn 11,56% dân số huyện (khoảng 33.888 người) chưa tham gia BHYT, tập trung chủ yếu ở nhóm 5 - đối tượng hộ gia đình.

Riêng đối tượng BHYT học sinh, đến hết ngày 30/9/2020, toàn huyện có 62/62 đơn vị trường tham gia với 47.282 học sinh. Đạt tỷ lệ 99,43/%, còn 272 học sinh chưa tham gia. Trong đó có 47/58 trường đã đạt tỷ lệ 100% học sinh tham gia BHYT góp phần nâng cao tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế toàn dân trên địa bàn huyện.

Minh Thư