bảo hiểm xã hội
BHXH huyện Cẩm Mỹ (tỉnh Đồng Nai) tuyên truyền về bảo hiểm xã hội. (Ảnh: BHXH huyện Cẩm Mỹ)

Theo BHXH huyện Cẩm Mỹ (tỉnh Đồng Nai), đến hết ngày 31/10, toàn huyện có 109.396/139.362 người dân tham gia BHYT(giảm 12.998 người so với năm 2019); tỷ lệ bao phủ BHYT đạt 78,50% (chưa bao gồm lực lượng vũ trang).

Trong đó, tham gia BHYT tại huyện là 86.354 người, tham gia BHYT ngoài huyện là 23.042 người; BHXH tự nguyện toàn huyện có 824/1.930 người tham gia, đạt 42,69% kế hoạch.

Lãnh đạo UBND huyện Cẩm Mỹ yêu cầu BHXH huyện phối hợp với các ngành liên quan, UBND các xã thực hiện tốt công tác tuyên truyền về chính sách BHXH tự nguyện, BHYT đến với người dân. Tiếp tục đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, tạo mọi điều kiện thuận lợi cho người dân liên quan đến công tác BHXH, BHYT, phấn đấu đến cuối năm 2020 tỷ lệ người dân tham gia BHYT đạt trên 90%, số người tham gia BHXH tự nguyện là 1.930 người.

 

Trong tháng 11/2020, BHXH huyện chủ trì, phối hợp với UBND các xã, Bưu điện huyện tổ chức đào tạo nhân viên đại lý thu BHXH, BHYT.

Cùng với đó, phải xác định công tác tuyên truyền, vận động người dân tham gia BHXH, BHYT là nhiệm vụ quan trọng, góp phần bảo đảm an sinh xã hội; đẩy nhanh lộ trình tiến tới BHYT toàn dân theo Nghị quyết số 12 của Ban chấp hành Đảng bộ huyện (Khóa III) về chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp năm 2020.

Tiếp tục rà soát, phân loại từng nhóm đối tượng theo danh sách của BHXH huyện cung cấp để chủ động đôn đốc, vận động người dân tham gia BHYT hộ gia đình…

Minh Thư