UBND tỉnh Nguyễn Đắc Tài yêu cầu các sở, ban, ngành thuộc tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố theo chức năng, nhiệm vụ được giao, căn cứ vào chỉ tiêu phát triển số người tham gia BHXH, đặc biệt là BHXH tự nguyện chủ động tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ.

Đồng thời, UBND các huyện, thị xã, thành phố có trách nhiệm tham mưu việc đưa chỉ tiêu phát triển số người tham gia BHXH hàng năm vào chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương theo đúng quy định pháp luật. Các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố, các cơ quan BHXH, cơ quan bưu điện tăng cường các giải pháp thông tin truyền thông về BHXH đến tận thôn, tổ dân phố; tiếp cận đến từng người dân để tư vấn, vận động người dân tham gia BHXH tự nguyện. Thực hiện việc chia sẻ dữ liệu dùng chung về dân số, lao động trong độ tuổi, lao động tham gia BHXH, người dân tham gia BHYT, khai sinh, khai tử, số chứng minh nhân dân... theo đúng quy định pháp luật để phục vụ công tác quản lý dân cư, quản trị xã hội phát triển số người tham gia BHXH, BHYT.

Về phía cơ quan BHXH chủ động phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Ban Tôn giáo tỉnh tăng cường thông tin, truyền thông về chế độ, chính sách BHXH tự nguyện đến tất cả cơ sở, tổ chức tôn giáo trên địa bàn tỉnh.

 

Ngoài ra, ông Nguyễn Đắc Tài cũng đề nghị Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Chi nhánh Khánh Hòa, các ngân hàng thương mại tăng cường các giải pháp triển khai rộng rãi, phát triển nhanh chóng phương thức thanh toán không dùng tiền mặt trong thực hiện giao dịch thu chi, trong đó có nhiệm vụ thu, chi BHXH, bảo hiểm y tế (BHYT) thông qua phương tiện thanh toán hiện đại như Internet Banking, Mobile Banking, ví điện tử,... Thông tin truyền thông, hướng dẫn để người dân, người lao động tiếp cận, sử dụng những tiện ích thanh toán không dùng tiền mặt.

Các doanh nghiệp tham gia BHXH, BHYT đầy đủ cho người lao động; tăng cường các giải pháp thanh toán không dùng tiền mặt trong giao dịch thu, chi. VietcomBank Khánh Hòa thực hiện cam kết, tạo điều kiện thuận lợi để các doanh nghiệp được vay tiền trả cho cơ quan BHXH khi doanh nghiệp có khó khăn về nguồn tiền nộp BHXH cho người lao động.

Sở Y tế tỉnh khẩn trương triển khai thực hiện thanh toán thu, chi khám chữa bệnh, trong đó có khám chữa bệnh BHYT tại các cơ sở khám chữa bệnh theo phương thức thu, chi không dùng tiền mặt nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, góp phần kiểm soát quỹ khám chữa bệnh BHYT...

 PV