Để có được thành tích trên, ngay từ đầu năm học mới Bảo hiểm xã hội (BHXH) tỉnh Lạng Sơn đã chủ động triển khai đồng bộ nhiều giải pháp, chỉ đạo BHXH các huyện thực hiện tốt BHYT HSSV và chủ động phối hợp với Phòng Giáo dục và Đào tạo khảo sát và triển khai tuyên truyền đến các đơn vị trường học trên địa bàn ngay từ đầu năm học.

BHXH,BHYT
Ảnh minh hoạ. 

Kết quả là, nếu như năm học 2016 - 2017, tỷ lệ HSSV tham gia BHYT chỉ đạt 89,46% thì đến năm học 2019-2020 toàn tỉnh có 144.110 HSSV có thẻ BHYT, đạt tỷ lệ bao phủ 99,96% và đến năm học 2020-2021 có 147.264/147.264 HSSV tham gia BHYT đạt tỷ lệ 100%.

 

Trong năm học 2020-2021 đã có hơn 16.800 lượt HSSV đi khám chữa bệnh với tổng chi phí được quỹ BHYT chi trả lên đến 7,1 tỷ đồng, nhiều em đã được quỹ BHYT thanh toán chi phí khám chữa bệnh với số chi phí hàng trăm triệu đồng, giúp gia đình các em vượt qua khó khăn trong quá trình khám chữa bệnh.

Để tiếp tục đảm bảo mục tiêu 100% HSSV tham gia BHYT, thời gian tới, BHXH tỉnh sẽ tiếp tục tham mưu cho UBND, Ban chỉ đạo thực hiện chính sách BHXH, BHYT chỉ đạo triển khai thực hiện BHYT HSSV trên địa bàn, giao chỉ tiêu thực hiện cho từng cơ sở giáo dục; phối hợp thường xuyên với các sở, ban, ngành của tỉnh và UBND các huyện, thành phố trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ phát triển BHYT HSSV; tăng cường công tác tuyên truyền, vận động HSSV tham gia BHYT; thực hiện tốt công tác thu, cấp thẻ cho HSSV và trích chuyển kinh phí chăm sóc sức khỏe ban đầu cho HSSV tại các cơ sở giáo dục…

K.Chi