Tính đến 31/12/2020, BHXH tỉnh Điện Biên quản lý 5 hệ thống đại lý với tổng số 349 nhân viên đại lý, bao gồm: UBND xã, phường, thị trấn, bưu điện, hội nông dân, hội liên hiệp phụ nữ, trung tâm y tế.

88,3% nhân viên bảo hiểm hoạt động tương đối hiệu quả. Kết quả phát triển đối tượng tham gia BHXH tự nguyện là 11.565 người, đạt 208,4% so với năm 2019 và 104,2% so với kế hoạch được giao.

Số người tham gia BHYT tự nguyện là 25.803 người, tăng so với cùng kỳ năm trước, đạt 100% kế hoạch.

 

Năm 2021, BHXH tỉnh xác định 5 nhiệm vụ trọng tâm để phát triển đại lý thu bảo hiểm, bao gồm: Đẩy mạnh công tác tuyên truyền; củng cố hệ thống đại lý; mở lớp tập huấn, hướng dẫn kịp thời; tăng cường thanh, kiểm tra, nắm bắt tình hình hoạt động của đại lý, nhân viên đại lý; giao chỉ tiêu phát triển đối tượng tham gia theo tháng cho từng hệ thống đại lý.

BHXH Việt Nam tặng Bằng khen cho 1 đại lý, 1 nhân viên đại lý thu tỉnh Điện Biên có thành tích xuất sắc trong công tác phối hợp, chỉ đạo và tổ chức thực hiện chính sách BHXH, BHYT giai đoạn 2019 - 2020; BHXH tỉnh khen thưởng 15 nhân viên đại lý thu.

PV