Nghệ An đang dẫn đầu cả nước về số người tham gia BHXH tự nguyện, chiếm hơn 8% tổng số người tham gia toàn quốc.

Để đạt được các kết quả trên, BHXH từ tỉnh đã tăng cường công tác tham mưu với chính quyền địa phương; phối hợp với các sở, ngành, đoàn thể huy động sự vào cuộc của hệ thống chính trị trong công tác tuyên truyền, vận động người dân tham gia BHXH tự nguyện.

BHXH tỉnh cũng chú trọng vai trò của cấp ủy chính quyền xã, phường, thị trấn trong quá trình triển khai chính sách tại địa phương như: Giao chỉ tiêu phát triển số người tham gia BHXH tự nguyện; đề nghị chính quyền địa phương báo cáo kết quả số người tham gia BHXH tự nguyện theo các thời điểm; phối hợp, chủ trì tổ chức các Hội nghị tuyên truyền, đối thoại chính sách, đại diện cấp ủy, chính quyền địa phương phát biểu chỉ đạo hội nghị.

 
bảo hiểm xã hội,Nghệ An
BHXH Nghệ An linh hoạt trong phương thức tiếp cận người dân

Đặc biệt trong công tác tuyên truyền, các cơ sở BHXH luôn chủ động trong tất cả các hoạt động thông tin, truyền thông tại địa phương, các hình thức thông tin, truyền thông, chú trọng hình thức tuyên truyền miệng, tuyên truyền trực tiếp; linh hoạt trong phương thức tiếp cận người dân: Tổ chức Hội nghị tuyên truyền ngay tại khối xóm, bản, làng; thời gian tổ chức Hội nghị linh hoạt, phù hợp với tập quán, thói quen của người dân; nội dung, ngôn ngữ tuyên truyền chuyển thể từ ngôn ngữ chuyên ngành khó hiểu sang ngôn ngữ dân giã, đời thường.Tận dụng lợi thế, thế mạnh của các ngành, tổ chức chính trị xã hội, đoàn thể trong công tác tuyên truyền: Tập hợp, quy tụ hội viên tham dự các hoạt động; lồng ghép phát triển BHXH tự nguyện qua các mô hình có sẵn của hội; lựa chọn cán bộ các ngành làm nhân viên đại lý thu, cộng tác viên tuyên truyền; phối hợp tuyên truyền đưa hội viên cấp cơ sở tham gia BHXH tự nguyện.  

BHXH tỉnh luôn tận dụng tối đa cơ hội để tiếp cận với từng nhóm đối tượng tiềm năng với cách thức tuyên truyền, vận động. Đẩy mạnh việc sử dụng kênh truyền thông trên mạng xã hội về BHXH, BHYT mang lại những hiệu quả tích cực, đặc biệt là việc tiếp cận với tầng lớp người dân, lao động trẻ tuổi…

 K.Chi