Người lao động,BHXH một lần

BHXH tỉnh, thành phố nếu nhận được đơn của người lao động đề nghị hủy hồ sơ hưởng BHXH một lần để mong muốn tiếp tục tham gia BHXH hoặc BHXH tự nguyện để sau này được hưởng lương hưu, có BHYT để đi khám chữa bệnh, thì cách giải quyết như thế nào? 

 

Theo lãnh đạo BHXH TP.HCM, tùy từng trường hợp cụ thể, cơ quan BHXH sẽ có cách giải quyết linh hoạt, để đảm bảo quyền lợi lâu dài cho người lao động.

Nếu người lao động chưa nhận tiền mặt hoặc cơ quan BHXH chưa chuyển khoản số tiền BHXH một lần qua tài khoản ATM cho cá nhân người lao động thì cơ quan BHXH sẽ đồng ý thực hiện hủy hồ sơ đề nghị hưởng BHXH một lần, để bảo lưu thời gian tham gia BHXH cho người lao động.

H.G