Với các giải pháp đồng bộ trong công tác truyền thông, tham mưu và triển khai thực hiện 3 năm qua (2018-2020), công tác phát triển đối tượng tham gia BHXH tự nguyện trên địa bàn tỉnh Ninh Bình đạt được kết quả khả quan.

Tính đến 30/10/2020, toàn tỉnh có 12.414 người tham gia BHXH tự nguyện, tăng 8.244 người, bằng 297% so với năm 2018, chiếm 2,64% lực lượng lao động trong độ tuổi tham gia BHXH, vượt 1,64% chỉ tiêu tại Nghị quyết số 28. Trên địa bàn tỉnh hiện có 1.734 người tham gia BHXH tự nguyện đã được hưởng chế độ hưu trí. Đây chủ yếu là người có trên 10 năm đóng BHXH bắt buộc, tiếp tục đóng BHXH tự nguyện để đủ 20 năm đóng BHXH trở lên để hưởng chế độ hưu trí.

bảo hiểm xã hội
Tuyên truyền về chính sách BHXH 
 

Tại buổi tọa đàm, các đại biểu đại diện các cơ quan, đơn vị trong hệ thống chính trị, gồm lãnh đạo cấp ủy, chính quyền, cơ quan tham mưu, cơ quan quản lý nhà nước, các đoàn thể chính trị, xã hội; đại biểu đại diện cho lực lượng đại lý thu BHXH BHYT và người tham gia, thụ hưởng BHXH đã tham gia thảo luận, phát biểu ý kiến về vai trò, ý nghĩa nhân văn, nhận thức, trách nhiệm của hệ thống chính trị và xã hội trong phát triển BHXH tự nguyện.

Để đạt chỉ tiêu số người tham gia BHXH tự nguyện, Ninh Bình đã đề nghị các cơ quan, đơn vị cần tiếp tục xây dựng kế hoạch, phối hợp chặt chẽ trong công tác tuyên truyền, vận động, lan tỏa sự cần thiết, tính nhân văn, ưu việt của chính sách BHXH tự nguyện.

Đặc biệt, cần phối hợp chặt chẽ với các cơ quan thông tin đại chúng tuyên truyền sâu rộng chính sách BHXH tự nguyện trong các tầng lớp nhân dân, tăng cường công tác đối thoại trực tiếp. Quan tâm hơn đến công tác tập huấn, nâng cao trình độ thuyết trình, vận động cho nhân viên đại lý, cộng tác viên ngành BHXH, Bưu điện. Đồng thời tích cực nêu gương, khen thưởng các tập thể, cá nhân thực hiện tốt, từ đó nhân rộng, mở rộng, phát triển bền vững số người tham gia BHXH tự nguyện, hướng tới mục tiêu BHXH toàn dân.