Theo báo cáo tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc về công tác Thu - Sổ thẻ của BHXH Việt Nam, tính đến ngày 30/4/2021, toàn quốc có 16,08 triệu người tham gia BHXH, đạt 90,9% kế hoạch BHXH Việt Nam giao, đạt 32,3% Lực lượng lao động trong độ tuổi, tăng 104,8 nghìn người so với tháng 03/2021, giảm 76,7 nghìn người so với cuối năm 2020, tăng 1,1 triệu người so với cùng kỳ năm trước.

Trong đó, số người tham gia BHXH bắt buộc là 14,96 triệu người, đạt 93,8% kế hoạch BHXH Việt Nam giao, tăng 81,4 nghìn người so với tháng 03/2021, giảm 76,7 nghìn người so với cuối năm 2020.

BHXH,BHYT,Covid-19
Cả nước chung tay chống dịch Covid-19

Số người tham gia BHXH tự nguyện là 1,12 triệu người, đạt 64,5% kế hoạch BHXH Việt Nam giao, tăng 23,4 nghìn người so với tháng 03/2021, giảm 1,1 nghìn người so với cuối năm 2020, tăng 569 nghìn người so với cùng kỳ năm trước.

Số người tham gia BHYT là 87,3 triệu người, đạt 97,1% kế hoạch BHXH Việt Nam giao, đạt 89,43% dân số, tăng 412 nghìn người so với tháng 03/2021, giảm 676,2 nghìn người so với cuối năm 2020, tăng 2,1 triệu người so với cùng kỳ năm trước.

Về công tác thu BHXH, BHYT, BHTN là 124.618 tỷ đồng, đạt 29,4% kế hoạch BHXH Việt Nam giao (tăng 7.696 tỷ đồng so với so thu cùng kỳ năm trước). Tổng số tiền nợ BHXH, BHYT, BHTN là 22.115 tỷ đồng, chiếm 5,2% số phải thu, giảm 323 tỷ đồng tương ứng với giảm 0,4% so với tỷ lệ nợ cùng kỳ năm trước.

Tại sự kiện, một số đơn vị có thành tích nổi bật đã chia sẻ kinh nghiệm. BHXH Huyện U Minh (Cà Mau) đã đạt và vượt kế hoạch năm về số tham gia BHXH tự nguyện; BHXH tỉnh Nghệ An có số người tham gia BHXH tự nguyện đạt 86,6% kế hoạch, tương ứng 86.773 người tham gia mới. Kinh nghiệm phát triển BHXH tự nguyện của BHXH tỉnh Nghệ An, phát triển BHYT hộ gia đình của BHXH tỉnh Nam Định…

Ông Phan Văn Rí- Giám đốc BHXH huyện U Minh (Cà Mau) cho biết, cách làm của BHXH huyện U Minh là phối hợp chặt chẽ với chính quyền cấp xã, bám sát đối tượng để vận động; yêu cầu đội ngũ đại lý thu quản lý và vận động người dân tham gia liên tục.

Đang là thời điểm mùa khô, thời tiết tốt, người dân trên địa bàn hiện đang có thu nhập mùa vụ, nên công tác vận động BHXH tự nguyện có nhiều thuận lợi. BHXH huyện chủ động, thường xuyên làm việc trực tiếp với chính quyền các xã, huy động sự tham gia của Bí thư Chi bộ từng thôn; giám sát, kiểm tra, đôn đốc hoạt động của các đại lý thường xuyên.

 

Bên cạnh đó, BHXH các tỉnh cũng chia sẻ các khó khăn do tác động của đại dịch.

Ông Nguyễn Quốc Thanh - Phó Giám đốc BHXH TP.HCM cho biết, công tác thu và phát triển đối tượng trên địa bàn đang gặp nhiều khó khăn; hiện đơn vị đã tăng cường rà soát dữ liệu do cơ quan Thuế và KH-ĐT cung cấp để tăng số tham gia mới.

Là tỉnh có các công ty, KCN lớn, tỉnh Đồng Nai, ông Phạm Long Sơn- Phó Giám đốc BHXH tỉnh chia sẻ, số tham gia BHXH bắt buộc trên địa bàn có sự biến động, do một số doanh nghiệp thay đổi hoạt động kinh doanh, cắt giảm lao động hoặc chuyển địa bàn sản xuất.

Do đó, BHXH tỉnh Đồng Nai đang tăng cường phối hợp với các đơn vị liên quan nắm bắt chặt chẽ số lao động tại các doanh nghiệp, nhằm đảm bảo đôn đốc thu đúng, thu đủ.

Để hoàn thành kế hoạch thu, ông Dương Văn Hào- Trưởng ban Quản lý Thu-Sổ thẻ đề nghị BHXH các tỉnh, thành phố tăng cường các giải pháp như: Thường xuyên tham mưu cho cấp ủy, chính quyền; chủ động rà soát dữ liệu do cơ quan Thuế cung cấp; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra…

Các địa bàn không bị ảnh hưởng dịch, phải đẩy mạnh tuyên truyền hơn nữa, phấn đấu sớm đạt các chỉ tiêu được giao.

"Có thể thời gian tới còn nhiều khó khăn hơn; do đó phải tranh thủ, linh hoạt, phát huy tối đa hiệu quả ở thời điểm chưa có dịch, chưa phải thực hiện giãn cách xã hội trên địa bàn"- ông Hào lưu ý.

Bà Chu Thị Lan Hương, Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam đề xuất BHXH Việt Nam tổ chức truyền thông, vận động nhóm nhỏ từ 3-5 người phù hợp hơn với bối cảnh dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến khá phức tạp. Cần kịp thời vận động số lao động mất việc làm tham gia BHXH tự nguyện...

Phó Tổng Giám đốc Trần Đình Liệu lưu ý, tình hình dịch bệnh có thể kéo dài và phức tạp, các đơn vị phải xác định rõ tâm lý đối diện với khó khăn một cách thường xuyên; nâng cao hơn nữa việc dự báo trước những biến động, xác định chi tiết các nhóm đối tượng tiềm năng, từ đó có kế hoạch và cách tiếp cận, cách làm hợp lý, hiệu quả. 

Hương Giang