BHXH,BHYT
BHXH Ba Đình, phục vụ tận tính trả lương hưu cho đối tượng hưu trí


Để công tác chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH đảm bảo kịp thời và an toàn cho người hưởng trong thời gian tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch, ngày 01/3/2021, BHXH thành phố Hà Nội và Bưu điện thành phố Hà Nội ban hành Hướng dẫn số 946/HD-BHXH-BĐHN về chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH, BHTN tháng 3,4/2021 trong thời gian phòng chống dịch Covid-19.

Đối với người hưởng tại địa điểm đang trong thời gian phong toả (nếu có): BHXH huyện, Bưu điện huyện phối hợp với chính quyền địa phương chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH tại nhà cho người hưởng. Đồng thời, tuân thủ nghiêm túc các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19.

Nhằm thực hiện công tác chi trả theo đúng các quy định quản lý chi trả vẫn đảm bảo các nguyên tắc phòng, chống dịch, tại các điểm chi trả, liên ngành BHXH thành phố Hà Nội và Bưu điện thành phố yêu cầu các địa điểm cần trang bị đầy đủ nước sát khuẩn/ nước rửa tay khô cho người hưởng; bố trí đo thân nhiệt người hưởng đến nhận lương hưu, trợ cấp BHXH; xếp ghế chờ cho người hưởng giãn cách theo quy định; bố trí chi trả, máy tính đảm bảo việc chi trả tiền cho người hưởng được nhanh chóng.

 

Đồng thời, tổ chức, sắp xếp lại nhân sự tại các điểm chi trả để đảm bảo lưu thoát nhanh chóng; chia tách thời gian, giãn thời gian chi trả tại bàn chi trả theo tổ hưu, tổ dân phố, thôn, xóm,… Trường hợp chưa chi trả hết tại điểm chi trả, các đơm vị tiếp tục tổ chức chi trả tại các bưu cục/BĐVHX.

Bố trí thêm từ 1 đến 2 nhân sự tại điểm/bưu cục chi trả với nhiệm vụ đo thân nhiệt người hưởng; yêu cầu người hưởng đeo khẩu trang khi đến nhận lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng; điều tiết, phân tải lượng người vào điểm/ bưu cụ chi trả không quá 20 người và đảm bảo khoảng cách giao tiếp an toàn phòng, chống dịch Covid-19.

Đối với nhân viên chi trả thực hiện yêu cầu 5K (khẩu trang – khử khuẩn – khoảng cách – không tập trung – khai  báo y tế) và các biện pháp phòng, chống dịch bệnh trong suốt quá trình chi trả.

Đối với người hưởng đề nghị tuân thủ các quy định về phòng chống dịch và tuân thủ hướng dẫn của nhân viên tại các điểm chi trả.

H. Anh