Theo ông Nguyễn Tá Tỉnh – Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh Phú Thọ tính đến hết tháng 10/2020, trên địa bàn tỉnh Phú Thọ đã có 1.291.138 người tham gia BHYT, vượt chỉ tiêu kế hoạch BHXH Việt Nam giao (1.274.672 người).

Nếu tính cả số lao động có hộ khẩu thường trú tại Phú Thọ đi làm ngoài địa bàn tỉnh thì số dân có thẻ BHYT là 1.334.971 người, đạt tỷ lệ bao phủ 93,19% dân số của tỉnh, vượt mức chỉ tiêu được HĐND tỉnh giao năm 2020 tại Nghị quyết số 08-NQ/HĐND (93%).

 
bảo hiểm xã hội
Người dân Phú Thọ tham gia BHYT đạt chỉ tiêu cao 

Ông Tỉnh cũng cho biết còn hơn 1 tháng cuối năm, BHXH tỉnh Phú Thọ xác định tuần nào cũng là cao điểm tuyên truyền, vận động. Cụ thể: Sẽ tiếp tục tổ chức các hoạt động ra quân diễu hành, tuyên truyền lưu động; chia nhóm đi phát tờ rơi, tuyên truyền trực tiếp tại các khu vực đông dân cư. Tiếp tục giao chỉ tiêu cho cán bộ BHXH theo từng tuần; chú trọng công tác thi đua, khen thưởng để kịp thời khuyến khích, động viên anh chị em thực hiện tốt công tác này.