BHYT,BHXH
ảnh minh hoạ 

UBND quận Ngô Quyền vừa ban hành Công văn số 1846/UBND-BHXH ngày 23/8/2021 về việc thực hiện BHYT học sinh năm học 2021 - 2022.

Theo đó, để thực hiện tốt công tác BHYT học sinh năm học 2021-2022, UBND quận yêu cầu các phòng, ban, ngành, đơn vị, UBND các phường cùng phối hợp thực hiện.

Bảo hiểm xã hội quận sẽ chủ trì, phối hợp với các ngành, đơn vị liên quan, UBND các phường hướng dẫn các trường học tuyên truyền, phổ biến chính sách pháp luật về BHYT, thông tin những chính sách mới được sửa đổi, bổ sung; tổng hợp số học sinh, triển khai thu và phát hành thẻ BHYT kịp thời; phối hợp với các cơ sở KCB giải quyết đầy đủ các quyền lợi chính đáng cho học sinh khi đi KCB.

Đối với  Phòng Giáo dục và Đào tạo sẽ chỉ đạo các trường xây dựng Kế hoạch đảm bảo 100% học sinh tham gia BHYT, thực hiện công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu theo quy định. Phối hợp với BHXH quận thực hiện tốt công tác tuyên truyền về chính sách BHYT, gắn chỉ tiêu thực hiện BHYT học sinh với công tác thi đua khen thưởng trong nhà trường.

Khối các trường Tiểu học, THCS, THPT, Đại học, TT nghề nghiệp – GDTX được giao nhiệm vụ tuyên truyền nâng cao nhận thức cho học sinh, sinh viên về chính sách BHYT. Phối hợp với BHXH quận cấp phát thẻ BHYT kịp thời. Hướng dẫn phụ huynh học sinh thực hiện đăng ký cài đặt ứng dụng VssID-BHXH số cho con dưới 18 tuổi chưa có CMND, CCCD trên điện thoại của bố, mẹ để khai thác được các tiện ích của ứng dụng, thuận tiện cho việc KCB BHYT.

Song song đó, ủy ban nhân dân các phường cũng đẩy mạnh tuyên truyền chính sách BHYT, chỉ đạo các trường học trên địa bàn thực hiện tốt việc thông tin, tuyên truyền công tác BHYT học sinh, góp phần tăng tỷ lệ dân số có thẻ BHYT tại địa phương.

Để đạt được mục tiêu 100% học sinh tham gia BHYT, địa phương này cũng đã có văn bản hướng dẫn triển khai BHYT học sinh năm học 2021-2022 đối với học sinh đang học tập tại các cơ sở giáo dục.

Cụ thể:

Về mức đóng: Bằng 4,5% mức lương cơ sở hiện hành (1.490.000 đồng), trong đó Ngân sách Nhà nước hỗ trợ bằng 30%, người tham gia tự đóng 70%.

Về thời hạn thẻ BHYT và phí tham gia (phần trách nhiệm đóng 70%):

 

Thẻ BHYT có thời hạn sử dụng từ 01/01 đến 31/12/2022, mức phí 563.220 đồng.

Đối với học sinh lớp 12, thẻ BHYT có thời hạn sử dụng từ ngày 01/01 đến 30/9/2022, mức phí 422.415 đồng

Đối với học sinh lớp 1:

Ngày sinh từ 01/01 đến 01/10/2015, thẻ BHYT thời hạn sử dụng từ 01/10/2021 đến 31/12/2022, mức phí 704.025 đồng;

Ngày sinh từ 02/10 đến 01/11/2015, thẻ BHYT thời hạn sử dụng từ 01/11/2021 đến 31/12/2022, mức phí 657.090 đồng;

Ngày sinh từ ngày 02/11 đến 01/12/2015, thẻ BHYT thời hạn sử dụng từ 01/12/2021 đến 31/12/2022, mức phí 610.155 đồng;

Ngày sinh từ 02/12 đến 31/12/2015, thẻ BHYT thời hạn sử dụng từ ngày 01/01đến 31/12/2022, mức phí 563.220 đồng.

Việc tham gia BHYT đã mang lại rất nhiều lợi ích thiết thực cho người dân. Đây là loại hình bảo hiểm chăm sóc sức khỏe cho nhân dân, để bảo vệ sức khỏe cho mỗi người khi không may ốm đau, tai nạn, nhằm đảm bảo an sinh xã hội.

Từ ý nghĩa của việc tham gia BHYT, những năm qua, tỷ lệ người dân tham gia BHYT đã không ngừng tăng lên. Tại các cơ sở giáo dục, đào tạo trên địa bàn thành phố Hải Phòng nói chung và quận Ngô Quyền nói riêng, nhà trường đã phối hợp chặt chẽ với cơ quan BHXH trong công tác tuyên truyền, phổ biến ý nghĩa của việc tham gia BHYT, tổ chức tốt công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu cho học sinh, sinh viên. Nhiều trường hợp điều trị chi phí cao đã được quỹ BHYT chi trả góp phần giảm bớt gánh nặng cho gia đình và xã hội.

Năm học 2020-2021, quận Ngô Quyền có 99,8% học sinh, sinh viên tham gia BHYT. BHXH quận sẽ tiếp tục phối hợp với các cơ sở giáo dục, đào tạo tuyên tuyền, phổ biến chính sách BHYT và triển khai cài đặt ứng dụng VssID-BHXH tới toàn thể phụ huynh, học sinh để khai thác tiện ích của ứng dụng, đảm bảo quyền lợi khi đi khám chữa bệnh, phấn đấu đạt tỷ lệ 100% học sinh tham gia BHYT trong năm học 2021-2022.     

H. Anh