BHXH tỉnh Quảng Ninh đã thực hiện Đề án “Đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của Bảo hiểm xã hội Việt Nam theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”.

Từ ngày 01/01/2020 BHXH tỉnh Quảng Ninh đã triển khai sắp xếp tổ chức bộ máy của BHXH, đến nay còn 10 phòng nghiệp vụ và 12 BHXH cấp huyện giảm 01 phòng, 02 BHXH cấp huyện so với trước đây.

bảo hiểm,BHYT
Quảng Ninh: Kiện toàn tổ chức, bộ máy BHXH tỉnh
 

Thời gian qua, công tác cải cách TTHC, ứng dụng CNTT đã được BHXH tỉnh Quảng Ninh triển khai quyết liệt, được chính quyền và người dân của tỉnh ghi nhận, đánh giá cao. Kết quả đó góp phần vào thành tích chung của tỉnh khi nhiều năm liền liên tục Quảng Ninh dẫn đầu cả nước về chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI).

Thời gian tới, ngoài những nhiệm vụ thường xuyên, BHXH tỉnh Quảng Ninh tiếp tục tập trung rà soát, đơn giản hóa, cắt giảm thời gian giải quyết TTHC theo quy định; tăng cường ứng dụng CNTT … để phục vụ ngày càng tốt hơn người dân và doanh nghiệp trên địa bàn.

 K.Chi