Ngày 2/4, BHXH tỉnh Quảng Trị đã phối hợp với Bưu điện tỉnh tổ chức Lễ ra quân hưởng ứng Tháng vận động triển khai BHXH toàn dân; tuyên truyền, vận động người dân tham gia BHXH tự nguyện trên phạm vi toàn tỉnh.

Với chủ đề BHXH tự nguyện, chỗ dựa vững chắc của người lao động tự do, mục tiêu của đợt ra quân lần này nhằm tuyên truyền, vận động trực tiếp những người làm nghề lao động tự do như các tiểu thương, nông dân, tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình để có lương hưu khi về già và được chăm sóc sức khỏe.

BHXH,Quảng Trị,BHXH tự nguyện
BHXH Quảng Trị ra quân tuyên truyền với chủ đề 'BHXH tự nguyện, chỗ dựa vững chắc của người lao động tự do'
 

Ngay sau Lễ phát động, cán bộ, viên chức ngành BHXH và ngành Bưu điện đã tổ chức tuyên truyền lưu động với các khẩu hiệu truyền thông như: “BHXH tự nguyện, chỗ dựa vững chắc của người lao động tự do”, “Đảng và Nhà nước quyết tâm thực hiện BHXH toàn dân”… Ngoài ra, tổ chức phát thanh cổ động nội dung những điều cần biết về chính sách BHXH tự nguyện tại các tuyến đường trung tâm, khu vực đông dân cư trên địa bàn toàn tỉnh.

Thời gian qua, BHXH tỉnh Quảng Trị đã chú trọng công tác tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng; đẩy mạnh công tác phối hợp với các Hội, đoàn thể để tuyên truyền về chính sách BHXH tự nguyện đến với từng hội viên, vận động người dân tham gia BHXH tự nguyện.

Đến hết tháng 02/2021, toàn tỉnh Quảng Trị có 13.540 người tham gia BHXH tự nguyện, tăng 7.871 người so với cùng kỳ năm 2020, đạt 58,9% kế hoạch BHXH Việt Nam giao. 

H.Giang