Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Nguyễn Thế Mạnh cho biết, quỹ khám chữa bệnh BHYT những năm qua liên tục tăng cả về số thu và số chi.

Riêng năm 2020 số thu tăng cao hơn so với số chi là do cơ quan BHXH đã tăng cường quản lý, phát triển BHYT và tập trung vận động BHYT hộ gia đình. Năm 2020 có 19,6 triệu người tham gia BHYT theo hộ gia đình năm 2020 với số thu gần 10.000 tỷ đồng.

Năm 2020 số chi thấp hơn do dịch Covid-19, song số lượt người khám chữa bệnh (KCB) tăng 167 triệu lượt, số chi quyết toán năm 2020 đưa vào dự toán bao gồm 10.100 tỷ là chi trước 2020 được bổ sung vào.

BHXH Việt Nam phối hợp chặt chẽ Bộ Y tế, các cơ sở KCB đảm bảo tối ưu hoá quỹ KCB trong điều kiện nguồn thu hạn hẹp và khó khăn song vẫn đảm bảo đầy đủ thủ tục, đúng quy định.

Quỹ BHYT,kết dư,bền vững
TGĐ BHXH Việt Nam: Năm 2020 số chi thấp hơn do dịch Covid-19, song số lượt người khám chữa bệnh tăng 167 triệu lượt
 

BHXH Việt Nam cũng đã kết nối liên thông dữ liệu với gần 13.000 cơ sở KCB đã phát huy hiệu quả tốt, năm 2018 từ chối thanh toán 2.400 tỷ đồng; 2019 từ chối 2.200 tỷ đồng và năm 2020 từ chối 1.450 tỷ đồng- đây là số lớn, tác động đến ý thức chấp hành của cơ sở KCB trong việc đề xuất thanh toán, tạm ứng. Đối với 10.000 tỷ giải quyết tồn tại trước năm 2020 đã thanh toán được 85% để giải quyết kịp thời cho cơ sở KCB.

Cùng với số người tham gia BHYT tăng, số thu BHYT cũng tăng và tổng chi cho công tác KCB BHYT năm 2020 cũng lên 99.730 tỷ đồng (chưa bao gồm 3.668 tỷ đồng vượt tổng mức thanh toán năm 2020), trong đó chi KCB BHYT là 98.525 tỷ đồng và chi chăm sóc sức khỏe ban đầu 1.104 tỷ đồng, cao hơn số được phép chi cho KCB BHYT theo quy định (90% tổng thu BHYT tương đương với 97.636,5 tỷ đồng) hơn 2.000 tỷ đồng.

Như vậy, chênh lệch số thu, chi quỹ BHYT là trên 5.000 tỷ đồng. 

Theo đánh giá của Uỷ ban Xã hội, dù năm 2020 quỹ BHYT có kết dư nhưng chưa đảm bảo bền vững vì tỷ lệ người tham gia BHYT tăng song mức đóng BHYT không tăng tương ứng với mức tăng giá dịch vụ kỹ thuật và nhu cầu KCB dẫn đến nguy cơ mất cân đối quỹ. Mức đóng BHYT của nhóm đối tượng được NSNN đóng hoặc hỗ trợ đóng BHYT thấp (bằng 4,5% mức lương cơ sở) trong khi đó, nhóm đối tượng này chiếm 58% tổng số đối tượng tham gia BHYT và mức quyền lợi BHYT cao hơn nhóm đối tượng khác và phạm vi quyền lợi ngày càng được mở rộng. Chưa giải quyết triệt để tình trạng lạm dụng, trục lợi quỹ BHYT từ phía cơ sở KCB, người bệnh và cả cán bộ thực hiện BHYT.

PV