Do ảnh hưởng từ Covid-19, rất nhiều công ty, doanh nghiệp phải dừng hoạt động hoặc cắt giảm nhân công, hạ lương, khiến nhiều người mất việc làm hoặc phải bỏ việc.

Theo quy định, trong vòng ba tháng kể từ ngày chấm dứt hợp đồng, người lao động muốn hưởng trợ cấp thất nghiệp cần có đủ giấy tờ hợp lệ, mang hồ sơ nộp tại Trung tâm Dịch vụ việc làm do nhà nước quản lý.

Trong thời hạn 03 tháng kể từ ngày chấm dứt HĐLĐ hoặc HĐLV, NLĐ chưa có việc làm và có nhu cầu hưởng trợ cấp thất nghiệp nộp 1 bộ hồ sơ cho Trung tâm Giới thiệu việc làm tại địa phương nơi NLĐ muốn nhận trợ cấp thất nghiệp.

Trong vòng 15 ngày làm việc kể từ ngày nộp hồ sơ, người lao động chưa tìm được việc làm thì trung tâm giới thiệu việc làm thực hiện xác nhận giải quyết hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp.

Trong vòng 20 ngày làm việc kể từ ngày nộp hồ sơ, Trung tâm ra quyết định duyệt chi trả trợ cấp thất nghiệp kèm theo sổ BHXH có xác nhận trả cho NLĐ.

Thời điểm tính hưởng trợ cấp thất nghiệp: Ngày thứ 16 tính từ ngày nộp hồ sơ.

Trong vòng 5 ngày làm việc kể từ thời điểm có quyết định duyệt chi trả trợ cấp thất nghiệp, cơ quan BHXH tại địa phương thực hiện chi trả tiền trợ cấp tháng đầu cho NLĐ kèm theo thẻ BHYT.

Rồng rắn xếp hàng chờ làm trợ cấp thất nghiệp sau dịch Covid-19
Rồng rắn xếp hàng chờ làm trợ cấp thất nghiệp sau dịch Covid-19
.

Lượng người đông, trong khi số lượng hồ sơ được nhận và giải quyết mỗi ngày có hạn nên có người đến vài lần vẫn chưa xong thủ tục.

Rồng rắn xếp hàng chờ làm trợ cấp thất nghiệp sau dịch Covid-19
Người đến đăng lý nhận bảo hiểm thất nghiệp khá đông, Trung tâm dịch vụ việc làm phải bố trí nhân lực thực hiện tiếp nhận nhanh nhất có thể
Rồng rắn xếp hàng chờ làm trợ cấp thất nghiệp sau dịch Covid-19
Hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp sẽ được tiếp nhận, chi trả sau 16 ngày tính từ ngày nộp
Rồng rắn xếp hàng chờ làm trợ cấp thất nghiệp sau dịch Covid-19
Một người dân làm thủ tục đăng ký nhận trợ cấp thất nghiệp
 

.

Rồng rắn xếp hàng chờ làm trợ cấp thất nghiệp sau dịch Covid-19
Mỗi người khi tới làm thủ tục kê khai hưởng trợ cấp thất nghiệp đều được phát một phiếu ghi số thứ tự.

Mỗi người khi tới được phát một phiếu ghi số thứ tự và xếp hàng chờ đến lượt.

Rồng rắn xếp hàng chờ làm trợ cấp thất nghiệp sau dịch Covid-19
Rồng rắn xếp hàng chờ làm trợ cấp thất nghiệp sau dịch Covid-19
Sau khi xếp hàng và kiên trì chờ đợi, người đàn ông này đã nhận được số thứ tự và hồ sơ kê khai nên rất vui vẻ.

Hồ sơ đăng ký trợ cấp thất nghiệp được tiếp nhận, giải quyết tại Trung tâm.

Rồng rắn xếp hàng chờ làm trợ cấp thất nghiệp sau dịch Covid-19

Theo thống kê của Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Nội, người lao động đến nộp hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp là nữ dưới 35 tuổi chiếm khoảng 30%, nữ trên 35 tuổi chiếm 30%; lao động nam dưới 35 tuổi chiếm tỷ lệ khoảng 23% và nam trên 35 tuổi chiếm 22%.

Rồng rắn xếp hàng chờ làm trợ cấp thất nghiệp sau dịch Covid-19
Rồng rắn xếp hàng chờ làm trợ cấp thất nghiệp sau dịch Covid-19
Người lao động đến nộp hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp nhiều nhất là nữ dưới 35 tuổi, chiếm khoảng 30%.
Rồng rắn xếp hàng chờ làm trợ cấp thất nghiệp sau dịch Covid-19
Ngoài việc tới trực tiếp các trung tâm, người lao động có thể tải app hướng dẫn đăng ký thủ tục trợ cấp thất nghiệp online.


V.Hùng