bảo hiểm xã hội
Số người tham gia bảo hiểm tăng nhờ sự phối hợp giữa Hội LHPN và BHXH tỉnh. (Ảnh: BHXH Tiền Giang)

Ngày 10/11, BHXH tỉnh Tiền Giang và Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) tỉnh Tiền Giang tổ chức Hội nghị tổng kết 5 năm thực hiện Quy chế phối hợp số 349/QC-BHXH-HLHPN giai đoạn 2016 - 2020 giữa Hội LHPN tỉnh và BHXH tỉnh trong công tác tuyên truyền, vận động người dân tham gia bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT). 

Theo BHXH tỉnh Tiền Giang, thời gian qua công tác phối hợp tổ chức tuyên truyền, đối thoại về các chính sách BHYT nói chung và BHYT hộ gia đình nói riêng với cán bộ, hội viên - phụ nữ (HVPN) tại các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh thực hiện được 795 cuộc với 24.785 lượt người tham dự. Tổ chức đào tạo, tập huấn, bồi dưỡng cập nhật kiến thức mới 16 cuộc, với 5.125 lượt người cho đội ngũ làm công tác tuyên truyền và cộng tác viên là cán bộ, HVPN về nghiệp vụ.

 

Hội LHPN cơ sở, chi, tổ hội tổ chức tuyên truyền lồng ghép trong các cuộc họp chi tổ các nội dung liên quan đến chính sách BHYT, BHXH được 13.501 cuộc với 425.879 lượt hội viên, phụ nữ tham dự, các cơ sở Hội đã giới thiệu 337 cán bộ, HVPN tham gia làm nhân viên đại lý BHYT thuộc hệ thống đại lý UBND xã, phường, thị trấn.

Đến tháng 8/2020, toàn tỉnh có số hộ hội viên đã tham gia BHYT là 265.873 hộ/300.601 tổng số hộ hội viên chung, đạt tỷ lệ 88%, tăng 99.265 hộ hội viên tham gia so với năm 2017.

Tổng số thành viên hộ gia đình hội viên tham gia là 1.022.133/1.608.547 người tham gia trên toàn tỉnh, chiếm tỷ lệ 64% (tăng 38,9% so với năm 2017). Đặc biệt, số người tham gia BHXH tự nguyện 7.083 người/12.480 người tham gia (trong đó thành viên hộ gia đình hội viên phụ nữ và đối tượng do Hội LHPN vận động BHXH tự nguyện là 5.250 người).

Minh Thư