Đó là đề xuất của tại phiên thảo luận trực tuyến của Quốc hội chiều ngày 27/10 về tình hình thực hiện chính sách, chế độ bảo hiểm xã hội (BHXH), quản lý và sử dụng Quỹ bảo hiểm xã hội năm 2020; Việc quản lý và sử dụng Quỹ bảo hiểm y tế (BHYT) năm 2020.

Cho ý kiến về nội dung quản lý và sử dụng Quỹ BHXH, đại biểu Trần Thị Hiền - Hà Nam là đại biểu Quốc hội và cũng là quản lý điều hành doanh nghiệp, cho biết đại biểu, cộng đồng doanh nghiệp và người lao động phấn khởi đánh giá cao việc Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Chính phủ trong thời gian qua đã tháo gỡ khó khăn, đưa ra nhiều quyết sách kịp thời, chưa có tiền lệ nhằm hỗ trợ doanh nghiệp, người lao động bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19.

Bảo hiểm thất nghiệp,Luật BHXH sửa đổi
Đại biểu đề nghị cần sửa đổi nhằm giảm mức đóng vào quỹ bảo hiểm thất nghiệp cho cả người sử dụng lao động và người lao động

Cụ thể, những chính sách liên quan trực tiếp đến BHXH như giảm mức đóng bảo hiểm, thời gian đóng và một số chế độ bảo hiểm hưu trí, bảo hiểm tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp, bảo hiểm thất nghiệp. Hỗ trợ tiền mặt cho người lao động tham gia bảo hiểm thất nghiệp từ kết dư Quỹ bảo hiểm xã hội thất nghiệp năm 2020.

ĐB Trần Thị Hiền nêu, đối với việc thực hiện chế độ, chính sách về BHXH chúng ta không chỉ thực hiện, riêng Luật BHXH mà còn phải thực hiện các quy định có liên quan của Luật An toàn vệ sinh lao động và chế độ bảo hiểm tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp, Luật Việc làm, chế độ bảo hiểm thất nghiệp và các quy định có liên quan của Bộ luật Lao động.

 

Báo cáo của Chính phủ các quỹ có tính chất ngắn hạn đều có kết dư và bảo đảm về cân đối, quỹ ốm đau, thai sản năm 2019 kết dư 12.970 tỷ đồng, năm 2020 kết dư 13.470 tỷ đồng, quỹ tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp kết dư năm 2019 là 47.870 tỷ đồng và năm 2020 là 54.000 tỷ đồng.

Quỹ bảo hiểm thất nghiệp kết dư 2 năm tương ứng đạt 85.500 tỷ đồng và 90.590 tỷ đồng.

Trên thực tế đó, đại biểu đề nghị cần sửa đổi để quy định linh hoạt hơn nhằm giảm mức đóng vào quỹ bảo hiểm thất nghiệp, quỹ ốm đau và thai sản cho cả người sử dụng lao động và người lao động, ít nhất cũng theo hướng tương tự như quy định về quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp tại Điều 44 của Luật An toàn, vệ sinh lao động nhằm giúp Chính phủ linh hoạt trong quá trình điều hành thuận lợi, điều chỉnh mức đóng cho cả doanh nghiệp và người lao động vẫn bảo đảm thực hiện các chế độ, bảo đảm cân bằng quỹ.

Đây là điều kiện hỗ trợ thiết thực cho các bên giảm chi phí, tạo thêm điều kiện cho doanh nghiệp phục hồi và có sức cạnh tranh, đặc biệt sau khi chịu tác động hậu quả của đại dịch.

Đại biểu đề nghị Chính phủ và các cơ quan liên quan quan tâm để thúc đẩy có giải pháp cụ thể hơn nữa, nhất là khẩn trương trình Quốc hội dự án Luật Bảo hiểm xã hội sửa đổi để kịp thời thể chế hóa nghị quyết của Đảng về cải cách bảo hiểm xã hội, đáp ứng với tình hình mới, phát huy hơn nữa vai trò của bảo hiểm xã hội là trụ cột của an sinh xã hội.

N.Khánh