Hà Nội,BHXH,BHYT
Hà Nội sẽ chi trả lương hưu qua tài khoản cá nhân (ảnh minh hoạ) 

Để đảm bảo an sinh xã hội, sức khỏe của người hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng, ngày 30/8/2021, UBND thành phố Hà Nội đã ban hành văn bản số 2842/UBND-KGVX chỉ đạo về việc đăng ký nhận lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng qua tài khoản cá nhân trên địa bàn.

Cụ thể, người nghỉ hưởng chế độ BHXH và nhận trợ cấp BHXH hàng tháng từ 1/9/2021 (người tăng mới) tiếp tục thực hiện nhận lương hưu và trợ cấp BHXH hàng tháng qua tài khoản cá nhân.

Đối với người đang hưởng lương hưu và nhận trợ cấp BHXH hàng tháng bằng hình thức tiền mặt phải thực hiện đăng ký để nhận lương hưu và trợ cấp BHXH hàng tháng qua tài khoản cá nhân; trừ trường hợp người đang sinh sống ở các khu vực ngoại thành, nơi không có điểm rút tiền qua hệ thống ATM hoặc không có khả năng sử dụng ATM để rút tiền thì được đăng ký theo nguyện vọng.

Trường hợp người hưởng chưa có tài khoản cá nhân, chưa mở thẻ ATM được chủ động lựa chọn ngân hàng thương mại thuận tiện, phù hợp để mở tài khoản, thẻ ATM.

Văn bản cũng nêu rõ cách thức đăng ký nhận lương hưu và trợ cấp BHXH hàng tháng từ hình thức tiền mặt chuyển sang tài khoản cá nhân, cụ thể:

 

- Đăng ký trên Cổng dịch vụ công Quốc gia hoặc ứng dụng VssID-BHXH số.

- Gửi bản đăng ký nhận lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng qua tài khoản cá nhân (Mẫu 02-CBH) thông qua dịch vụ bưu chính về cơ quan BHXH trên địa bàn;

- Gửi bản đăng ký nhận lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng qua tài khoản cá nhân (Mẫu 02-CBH) trực tiếp về cơ quan BHXH và cơ quan Bưu điện (các Bưu cục, Bưu điện văn hóa xã) trên địa bàn;

Để đảm bảo tổ chức thực hiện tốt nội dung chỉ đạo, UBND Thành phố giao Sở Thông tin và Truyền thông chỉ đạo các cơ quan thông tấn, báo chí trên địa bàn tăng cường tuyên truyền về sự cần thiết, đảo bảo an sinh xã hội, an toàn cho người hưởng của việc nhận lương hưu và trợ cấp BHXH hàng tháng qua tài khoản cá nhân trong tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19;

UBND Thành phố yêu cầu Bưu điện Thành phố phối hợp với BHXH Thành phố, các Ngân hàng thương mại trên địa bàn Thành phố hướng dẫn người hưởng mở tài khoản cá nhân và đăng ký nhận lương hưu và trợ cấp BHXH hàng tháng tại các điểm chi trả, kỳ chi trả; đồng thời nhận và trả thẻ ATM cho người hưởng tại điểm chi trả.

N. Huyền