BHXH,ứng dụng VssID
Hà Nội hướng dẫn người dân cài đặt ứng dụng VssID

Với mong muốn toàn bộ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, người dân trên địa bàn Thủ đô cài đặt, đăng ký và sử dụng ứng dụng VssID - BHXH số, BHXH thành phố Hà Nội đã ban hành các văn bản để phối hợp phổ biến, tuyên truyền, vận động, hướng dẫn cài đặt, đăng ký và sử dụng ứng dụng VssID, đăng ký giao dịch điện tử cá nhân.

Ứng dụng VssID -  BHXH số là một sản phẩm trong hệ sinh thái về ứng dụng công nghệ thông tin của BHXH nhằm thiết lập các kênh thông tin giao tiếp và tạo điều kiện để những người sử dụng BHXH có thể tiếp cận thông tin về thẻ BHYT; theo dõi quá trình tham gia BHXH, BHYT, BHTN, bảo hiểm tai nạn lao động -  bệnh nghề nghiệp; thông tin hưởng các chế độ BHXH (một lần, ốm đau, thai sản,...); lịch sử khám chữa bệnh BHYT và thực hiện các dịch vụ công một cách đơn giản, tiện lợi, nhanh chóng.

Vì vậy, để đảm bảo thuận lợi cho người tham gia trong quá trình thụ hưởng chính sách BHXH, BHYT, BHTN, đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn, đồng chí Vũ Đức Thuật - Phó Giám đốc BHXH Thành phố yêu cầu BHXH các huyện khẩn trương báo cáo, xin ý kiến UBND huyện cho phép đăng tải nội dung hướng dẫn cài đặt tài khoản VssID trên Website Cổng thông tin điện tử của huyện.

Các phòng nghiệp vụ, BHXH các huyện và các đơn vị thuộc Bưu điện Thành phố tổ chức hỗ trợ kê khai giao dịch hồ sơ điện tử (mẫu số 01) và hỗ trợ cài đặt ứng dụng VssID cho người lao động tại các đơn vị theo nguyên tắc và thứ tự ưu tiên:

- Người lao động trong các cơ quan hành chính (các cơ quan Trung ương, Thành phố, Huyện, Xã) theo phân cấp quản lý thu; phấn đấu hoàn thành xong trước ngày 28/3/2021.

- Người tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình.

- Người tham gia BHXH, BHYT thuộc các đơn vị sự nghiệp, trong các doanh nghiệp; do tác tổ chức quản lý.

 

Bên cạnh đó, BHXH huyện cần phân công viên chức tại bộ phận “một cửa” vận động, hướng dẫn tất cả các cá nhân khi đến giao dịch tại bộ phận “một cửa” đăng ký giao dịch điện tử và cài ứng dụng VssID. 

Đồng thời, giao phòng Công nghệ Thông tin thực hiện: Tạo lập, quản lý và phân quyền cho các USER thực hiện phê duyệt tài khoản giao dịch điện tử của các cá nhân và hướng dẫn quy trình tiếp nhận, phê duyệt, lưu trữ mẫu số 01 (bản giấy và bản điện tử). 

Phó Giám đốc Vũ Đức Thuật cũng đề nghị Bưu điện Thành phố chỉ đạo, phân công cán bộ hướng dẫn, hỗ trợ các cá nhân khi đến giao dịch tại các Bưu cục/Đại lý thu Bưu điện thực hiện đăng ký giao dịch điện tử và cài ứng dụng VssID; phối hợp với cơ quan BHXH phê duyệt tài khoản giao dịch điện tử cho các cá nhân.

Đặc biệt, các cuộc làm việc giữa cơ quan BHXH với các đơn vị (đơn vị sử dụng lao động, cơ sở khám chữa bệnh BHYT, các cơ quan, tổ chức khác…) phải có nội dung hướng dẫn, hỗ trợ đăng ký giao dịch điện tử và cài ứng dụng VssID cho người lao động của đơn vị.

Bảo hiểm xã hội số (VssID) là ứng dụng trên nền tảng thiết bị di động của BHXH Việt Nam, giúp người tham gia BHXH, BHYT tiếp cận thông tin, thực hiện các dịch vụ công, từng bước thực hiện việc thay thế Sổ BHXH, Thẻ BHYT giấy.

Cũng liên quan đến nội dung này,  UBND Thành phố Hà Nội đã có văn bản yêu cầu 100% công chức, viên chức, người lao động trên địa bàn đăng ký tài khoản giao dịch hồ sơ điện tử, cài đặt và sử dụng ứng dụng VssID - Bảo hiểm xã hội (BHXH) số trên thiết bị di động của mỗi cá nhân, hoàn thành trước ngày 31/3/ 2021.

Theo kế hoạch, BHXH thành phố sẽ hướng dẫn cài đặt cho gần 5.000 cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tại 29 sở, ban, ngành của thành phố và gần 18.000 cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tại 68 bộ, ban, ngành và các đơn vị sử dụng lao động trên địa bàn.

Do đó, UBND TP.Hà Nội giao UBND các quận, huyện, thị xã, Bưu điện thành phố chỉ đạo UBND các xã, phường, thị trấn, các đại lý thu BHXH, Bảo hiểm y tế (BHYT), Bưu điện huyện và Bưu điện trung tâm phổ biến, hướng dẫn, hỗ trợ người hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng, người tham gia BHXH, BHYT đăng ký giao dịch điện tử với cơ quan BHXH, cài đặt và sử dụng ứng dụng VssID.

N. Huyền