BHXH
Toàn bộ cán bộ ngành BHXH Việt Nam được cấp chữ ký số


Ngày 24/12/2020, Bộ Thông tin và Truyền thông (TTTT) đã tổ chức Lễ trao chứng nhận đăng ký hoạt động cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số chuyên dùng cho BHXH Việt Nam.

Theo Giấy chứng nhận số 604/GCN-BTTTT ngày 17/12/2020 của Bộ Thông tin và Truyền thông, BHXH Việt Nam được cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số chuyên dùng với tên giao dịch là CA-VSS, cung cấp cho các cá nhân, tổ chức thuộc BHXH Việt Nam theo quy định tại Nghị định số 89/2020/NĐ-CP ngày 04/8/2020 của Chính phủ và được sử dụng trong các hoạt động trong ngành BHXH theo quy định của pháp luật.

Phát biểu tại Lễ trao chứng nhận, ông Lê Vũ Toàn, Phó Giám đốc Trung tâm CNTT (BHXH Việt Nam) cho biết, BHXH Việt Nam hiện đang quản lý, vận hành gần 30 hệ thống CNTT, cung cấp các dịch vụ công cho các tổ chức cá nhân, các phần mềm quản lý, nghiệp vụ trong nội bộ Ngành.

Năm 2020, tổng số hồ sơ giao dịch điện tử mà Ngành BHXH Việt Nam tiếp nhận và giải quyết là hơn 81 triệu hồ sơ, cho thấy nhu cầu giao dịch điện tử của các tổ chức, cá nhân với cơ quan BHXH là rất lớn. Cùng với đó, toàn bộ các phần mềm nghiệp vụ nội bộ Ngành hiện nay đều đang được triển khai tập trung, thống nhất, thực hiện trực tuyến (trên môi trường web).

 

Tính đến nay, Ngành BHXH Việt Nam đã được Ban Cơ yếu Chính phủ cấp gần 4.000 chữ ký số cho các tổ chức, cá nhân trong Ngành (đối với cá nhân từ cấp Phó Trưởng phòng/Phó Giám đốc BHXH huyện trở lên) phục vụ nhu cầu giao dịch điện tử, ký số, xác thực thông tin, trao đổi tài liệu, văn bản trong và ngoài Ngành.

Tuy nhiên, Ngành BHXH Việt Nam vẫn còn khoảng hơn 15.000 viên chức, lao động hợp đồng (không giữ chức vụ quản lý) chưa được cấp chữ ký số, những cán bộ này thường xuyên phải thực hiện các công việc trên hệ thống phần mềm quản lý, nghiệp vụ của ngành, có nhu cầu giao dịch điện tử, sử dụng chữ ký số để xác nhận, trao đổi, khai thác thông tin, dữ liệu cần đảm bảo tính toàn vẹn, an toàn, bảo mật thông tin trên môi trường mạng...

Xuất phát từ nhu cầu trên, BHXH Việt Nam đã triển khai xây dựng hệ thống cấp, quản lý chữ ký số chuyên dùng trong nội bộ ngành. Sau một thời gian nghiên cứu, triển khai, đến nay hệ thống đã hoàn thiện, được Bộ Thông tin và Truyền thông phê duyệt, cấp chứng nhận. Đây là dấu ấn quan trọng trong quá trình phát triển của ngành BHXH Việt Nam.

Chữ ký số cũng như chứng minh nhân dân, căn cước công dân của mỗi cá nhân/tổ chức trên không gian mạng. Vì vậy, theo ông Toàn với toàn bộ cán bộ Ngành BHXH Việt Nam được cấp chữ ký số sẽ giúp cho việc thực hiện các hoạt động nghiệp vụ, giải quyết thủ tục hành chính cho tổ chức, cá nhân tham gia, thụ hưởng chế độ, chính sách BHXH, BHYT, BH thất nghiệp được nhanh chóng, chính xác, an toàn và chặt chẽ hơn, nâng cao trách nhiệm của đội ngũ cán bộ và hiệu quả quản lý của ngành.

P. V