BHXH
Ảnh minh hoạ

Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh, Bảo hiểm xã hội TP.Đà Nẵng đã chủ động phối hợp liên ngành với các sở, ban, ngành trên địa bàn nhằm giải quyết kịp thời và hiệu quả các chế độ, chính sách liên quan đến người lao động một cách hiệu quả và nhanh nhất đảm bảo an toàn phòng dịch.

Từ 26/8 đến ngày 05/9, Bảo hiểm xã hội (BHXH) thành phố Đà Nẵng đã  triển khai thực hiện Quyết định số 2788/QĐ-UBND ngày 14/8/2021 và Quyết định số 2860/QĐ-UBND ngày 25/8/2021 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc bổ sung và điều chỉnh một số biện pháp cấp bách để phòng, chống dịch Covid-19…

Theo đó, BHXH thành phố ban hành văn bản, yêu cầu các đơn vị trực thuộc quán triệt toàn thể công chức, viên chức, người lao động nghiêm túc thực hiện; bố trí nhân lực đảm bảo mọi hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ thông suốt, kịp thời, không để ảnh hưởng đến quyền lợi của người tham gia BHXH, BHYT, BHTN; đảm bảo an ninh, an toàn và phòng, chống cháy nổ tại trụ sơ cơ quan, xử lý những công việc cần thiết khác theo phương án “3 tại chỗ”... 

Cụ thể: Trong thời gian thực hiện dãn cách xã hội, BHXH thành phố và BHXH quận, huyện đã tiếp nhận, giải quyết, tư vấn, giải đáp kịp thời tất cả hồ sơ, kiến nghị, phản ánh liên quan đến chế độ, chinh sách, bảo đảm phục vụ tốt nhất cho đơn vị sử dụng lao động cũng như người tham gia BHXH, BHYT, BHTN.

Chỉ tính riêng kết quả thực hiện các chính sách hỗ trợ người lao động, người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 theo Nghị quyết số 68/NQ-CP của Chính phủ và Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, đến nay, BHXH thành phố và BHXH quận, huyện đã điều chỉnh giảm đóng vào quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp cho trên 9.000 đơn vị, 177.024 lao động, 10.246 triệu đồng; tiếp nhận, giải quyết cho 08 đơn vị, 924 lao động tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất với số tiền 2.136 triệu đồng; xác nhận danh sách cho 4.011 lao động của 249 đơn vị, gồm:

3.074 lao động tạm hoãn hợp đồng lao động, nghỉ việc không lương của 216 đơn vị;

142 lao động ngừng việc để nhận hỗ trợ 1 triệu đồng/người của 17 đơn vị;

63 lao động được đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ kỹ năng nghề để duy trì việc làm của 01 đơn vị;

 

368 lao động ngừng việc do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 của 11 đơn vị, được NSDLĐ vay vốn trả lương ngừng việc;

45 NLĐ được NSDLĐ đề nghị vay vốn để trả lương phục hồi sản xuất (đối với NSDLĐ phải tạm dừng hoạt động) của 02 đơn vị;

319 NLĐ được NSDLĐ đề nghị vay vốn để trả lương phục hồi sản xuất (đối với NSDLĐ hoạt động trong lĩnh vực vận tải, hàng không, du lịch, dịch vụ lưu trú và đưa NLĐ Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng) của 02 đơn vị.

Ông Nguyễn Hùng Anh - Phó Giám đốc Bảo hiểm xã hội TP.Đà Nẵng cho biết, hai năm qua, do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, nhiều đơn vị và doanh nghiệp gặp nhiều khó khăn trong sản xuất, kinh doanh đã ảnh hưởng rất lớn đến công tác đôn đốc thu, phát triển đối tượng của toàn ngành Bảo hiểm xã hội (BHXH) nói chung và BHXH TP.Đà Nẵng nói riêng.

BHXH TP.Đà Nẵng đã triển khai nhiều giải pháp hỗ trợ đơn vị, doanh nghiệp, người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch Covid19, cụ thể như: Chủ động xây dựng quy trình, ban hành văn bản hướng dẫn, phân định cụ thể trách nhiệm giải quyết các thủ tục liên quan giữa các sở, ngành và các phòng nghiệp vụ trong nội bộ cũng như phân cấp, phân quyền cho BHXH quận, huyện triển khai thực hiện.

Xây dựng kế hoạch làm việc với doanh nghiệp bị ảnh hưởng, nắm bắt tình hình sản xuất, kinh doanh, phương án sử dụng lao động theo từng tháng, quý (tiếp tục tham gia BHXH, nghỉ không lương, tạm hoãn hợp đồng, ngừng việc có hưởng lương...) để chủ động hỗ trợ doanh nghiệp, bảo đảm quyền lợi của người lao động.

Tăng cường công tác cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin, mạng xã hội để xử lý dữ liệu, cấp sổ BHXH, thẻ Bảo hiểm y tế (BHYT) và giải quyết các thủ tục liên quan chế độ, chính sách BHXH, BHYT, Bảo hiểm thất nghiệp (BHTN). Tiếp nhận hồ sơ ở bất kỳ đâu (Bộ phận 1 cửa của BHXH TP.Đà Nẵng hay BHXH quận, huyện); đặt lịch tiếp nhận giải quyết hồ sơ qua Tổng đài 1022 của thành phố hoặc Cổng thông tin điện tử BHXH thành phố; giải quyết ngay các trường hợp bức thiết, số lượng ít liên quan chốt sổ giải quyết BHTN, cấp lại, cấp đổi thẻ BHYT…

BHXH thành phố Đà Nẵng thực hiện việc chi trả trợ cấp thất nghiệp cho người lao động trong thời hạn 5 ngày, kể từ ngày nhận được quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp.

H. Anh