Theo BHXH TP.HCM, thực hiện Nghị quyết 116/2021 của Chính phủ và Quyết định 28/2021 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách hỗ trợ cho người SDLĐ và NLĐ ảnh hưởng bởi Covid-19 từ quỹ BH thất nghiệp, đơn vị đã có hướng dẫn cụ thể quy trình giải quyết mức nhận hỗ trợ và tiến hành thông tin, chi trả.

Cụ thể, với chính sách hỗ trợ giảm mức đóng vào quỹ BH thất nghiệp cho người SDLĐ bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19 từ 1% xuống bằng 0%, tính đến ngày 25/10, BHXH TP.HCM đã giải quyết cho 81.893 đơn vị và 1.760.816 lao động với số tiền 1.892 tỷ đồng (đạt 100%).

Với NLĐ tham gia BH thất nghiệp bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19, BHXH TP.HCM cũng đã giải quyết chi hỗ trợ cho 22.641 đơn vị và 948.466 lao động. Trong đó 871.989 lao động đang tham gia BH thất nghiệp và 76.477 lao động bảo lưu quá trình tham gia BH thất nghiệp; tổng số tiền chi hỗ trợ là trên 2.331 tỷ đồng, trong đó chi cho NLĐ đang tham gia BH thất nghiệp là 2.174 tỷ đồng.

BHTN,BHXH
Ảnh minh hoạ.
 

Theo Nghị quyết 116 của Chính phủ và Quyết định số 28 của Thủ tướng Chính phủ, người SDLĐ sẽ được giảm mức đóng vào quỹ BH thất nghiệp từ 1% xuống bằng 0% quỹ tiền lương tháng của NLĐ thuộc đối tượng đang tham gia BH thất nghiệp từ tháng 10/2021 đến tháng 9/2022. Riêng đối với NLĐ, sẽ được hưởng 6 mức hỗ trợ từ 1,8- 3,3 triệu đồng/người tùy thời gian tham gia BH thất nghiệp.

Theo BHXH Việt Nam kết quả triển khai Nghị quyết số 68, Quyết định số 23; Nghị quyết số 116, Quyết định số 28 của Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ về chính sách hỗ trợ người lao động (NLĐ) và người sử dụng lao động (NSDLĐ) bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19 của ngành BHXH Việt Nam tính đến hết ngày 25/10/2021.
1. Kết quả triển khai Nghị quyết số 68 của Chính phủ và Quyết định số 23 của Thủ tướng Chính phủ
Thứ nhất, tiếp nhận hồ sơ và giải quyết cho 770 đơn vị với 139.316 lao động tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất với số tiền 956,6 tỷ đồng tại 57/63 tỉnh, thành phố.
Thứ hai, xác nhận danh sách cho 2.100.699 lao động của 59.547 đơn vị sử dụng lao động để hưởng các chính sách hỗ trợ tại 63 tỉnh, thành phố. Trong đó gồm:
- 1.567.280 lao động tạm hoãn hợp đồng lao động, nghỉ việc không lương của 54.061 đơn vị.
- 373.375 lao động ngừng việc để nhận hỗ trợ 1 triệu đồng/người của 4.086 đơn vị.
- 2.796 lao động được đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ kỹ năng nghề để duy trì việc làm của 25 đơn vị.
- 69.256 lao động ngừng việc do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 của 910 đơn vị, được NSDLĐ vay vốn trả lương ngừng việc.
- 58.464 NLĐ được NSDLĐ đề nghị vay vốn để trả lương phục hồi sản xuất (đối với NSDLĐ phải tạm dừng hoạt động) của 272 đơn vị.
- 29.528 NLĐ được NSDLĐ đề nghị vay vốn để trả lương phục hồi sản xuất (đối với NSDLĐ hoạt động trong lĩnh vực vận tải, hàng không, du lịch, dịch vụ lưu trú và đưa NLĐ Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng) của 193 đơn vị.
​2. Kết quả triển khai Nghị quyết số 116 của Chính phủ, Quyết định số 28 của Thủ tướng Chính phủ
​Đã giải quyết hưởng hỗ trợ từ Quỹ bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) cho 5.159.501 lao động (trong đó: đang tham gia BHTN là 4.776.292 người; đã dừng tham gia BHTN 383.209 lao động) với tổng số tiền hỗ trợ là 12.369 tỷ đồng.

 Khánh Chi