bảo hiểm xã hội
TP HCM đối thoại với hơn 300 doanh nghiệp về chính sách pháp luật BHXH. (Ảnh: BHXH TPHCM)

Hội nghị đối thoại thu hút hơn 300 doanh nghiệp đăng ký tham dự với hàng chục câu hỏi gửi đến từ trước. Nội dung xoay quanh các vấn đề như BHXH cho người lao động nước ngoài, thủ tục giải quyết chế độ thai sản, bảo hiểm thất nghiệp...

Đây là những vấn đề phát sinh thường xuyên, hàng tháng nhưng nhiều doanh nghiệp vẫn gặp vướng mắc khi giải quyết thủ tục với cơ quan chức năng.

 

Đơn cử, một doanh nghiệp chia sẻ, họ có nhiều lao động hạch toán hai sổ và không chốt được quá trình BHXH do tình trạng công ty cũ nợ BHXH, nay cơ quan BHXH yêu cầu doanh nghiệp phải chốt cả quá trình mới được gộp sổ BHXH cho người lao động.

Ông Nguyễn Hữu Tín - Giám đốc ITPC nhận định, trong tình hình khó khăn của dịch bệnh, đóng BHXH cũng là một trong những yếu tố tính vào chi phí sản xuất hàng hóa của doanh nghiệp. Vì thế, giải quyết thông suốt vấn đề này là cách để đảm bảo quyền lợi cho người lao động, thúc đẩy hoạt động kinh doanh.

Minh Thư