Hiện nay, Bắc Kạn đang bước vào thời gian cao điểm xảy ra mưa bão, để đề phòng ảnh hưởng, hạn chế thiệt hại do thiên tai gây ra, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh yêu cầu các đơn vị, địa phương theo dõi chặt chẽ diễn biến mưa, lũ; thông tin kịp thời cho các cấp chính quyền và người dân chủ động phòng tránh, giảm thiểu thiệt hại.

mưa lũ,thiên tai,chủ động phòng chống,Bắc Kạn
Mưa lớn, dông lốc gây thiệt hại tại Trường THPT Bắc Kạn.

Ban Chỉ đạo các huyện, thành phố chủ động các biện pháp phòng tránh thiên tai tại các địa phương. Tổ chức cắm biển báo, cảnh báo những khu vực có nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất ở các khu dân cư, đường giao thông. Trực 24/24 giờ trong mùa mưa lũ. Phân công lãnh đạo, cán bộ phụ trách địa bàn kịp thời chỉ đạo công tác phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn của từng địa phương, khắc phục hậu quả do thiên tai.

Tập trung kiểm tra, rà soát các khu vực dân cư, các hoạt động ven sông suối, ngoài bãi sông, các hầm mỏ, khu vực khai thác khoáng sản, khu vực có nguy ngập lụt, sạt lở đất, lũ quét. Chủ động phương án sơ tán dân tại các khu vực có nguy cơ cao đến nơi an toàn và triển khai các biện pháp bảo đảm an toàn phòng chống dịch Covid-19 phù hợp với tình hình cụ thể tại các đơn vị, địa phương.

Kiểm tra, rà soát, sẵn sàng phương án đảm bảo an toàn, vận hành các hồ chứa, đặc biệt là các hồ chứa thủy điện nhỏ, hồ thủy lợi xung yếu. Bố trí lực lượng thường trực để vận hành điều tiết và sẵn sàng xử lý các tình huống có thể xảy ra.

 

Các sở, ngành theo chức năng, nhiệm vụ được giao chủ động triển khai các phương án ứng phó với diễn biến mưa, lũ; duy trì lực lượng, phương tiện, phối hợp với các địa phương sẵn sàng triển khai phương án ứng phó với thiên tai theo quy định.

Cơ quan thông tin truyền thông, đặc biệt là hệ thống thông tin cơ sở, tăng cường các hoạt động tuyên truyền, phổ biến hướng dẫn kỹ năng ứng phó mưa lớn, lũ quét, sạt lở đất để người dân biết, chủ động phòng, tránh, giảm thiểu thiệt hại.

Các đơn vị, địa phương tổ chức trực ban nghiêm túc, thường xuyên báo cáo tình hình diễn biến thiên tai, thiệt hại, công tác chỉ đạo ứng phó về Văn phòng Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh để tổng hợp, báo cáo theo quy định.

Với tinh thần chủ động, Bắc Kạn quyết tâm hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại về người, tài sản, góp phần ổn định xã hội và thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2021 của địa phương.

PV