Sáng 26/4, tại Hà Nội diễn ra Hội thảo tham vấn Dự thảo Chiến lược quốc gia về biến đổi khí hậu giai đoạn đến năm 2050.

Ông Tôn Tuấn Nghĩa, cán bộ chương trình sức khoẻ môi trường của Tổ chức y tế thế giới (WHO) tại Việt Nam đánh giá trong chiến lược quốc gia về biến đổi khí hậu giai đoạn đến năm 2050 thể hiện nhiều giải pháp trong đó có lĩnh vực y tế và sức khoẻ.

môi trường,an ninh nguồn nước,biến đổi khí hậu
Ông Tô Tuấn Nghĩa (người cầm micro) cho ý kiến góp ý vào dự thảo.

Theo đó, chiến lược đặt ra trong lĩnh vực này là tăng cường các giải pháp cung cấp nước sạch cho khu vực nông thôn, miền núi, ven biển đặc biệt là những vùng chịu ảnh hưởng nhiều của bão, lũ, hạn hán, xâm nhập măn.

Phát triển mạng lưới y tế, chăm sóc sức khoẻ, đáp ứng yêu cầu về phòng chống dịch bệnh và các bệnh mới phát sinh do biến đổi khí hậu.

Bảo đảm điều kiện vệ sinh môi trường; đầu tư phát triển công nghệ, trang thiết bị trong dự phòng và điều trị các bệnh gia tăng do biến đổi khí hậu. Xây dựng và nhân rộng các mô hình hệ thống y tế nâng cao khả năng chống chịu của cộng đồng, thích ứng với biến đổi khí hậu.

Đặc biệt, từ nay đến năm 2030, chiến lược cũng đặt ra nhiệm vụ: tập trung tăng cường hệ thống cơ sở hạ tầng cấp nước và năng lực cung cấp nước sạch cho dân cư; phát triển mạng lưới y tế, chăm sóc sức khoẻ, phòng chống dịch bệnh, ưu tiên các đối tượng dễ bị tổn thương, các vùng dân tộc ít người; tăng cường hệ thống giám sát và cảnh báo sớm các tác động của biến đổi khí hậu.

 

Đánh giá cao những mục tiêu, giải pháp đặt ra trong chiến lược, ông Tôn Tuấn Nghĩa bổ sung thêm, ở Việt Nam với mục tiêu thích ứng, phát triển bền vững - nói đến quản lý nguồn nước sạch, trong đó đưa ra tiêu chuẩn nước sạch, nước hợp vệ sinh.

Theo đó, nguồn nước an toàn bao gồm chất lượng nước và quản lý rủi ro liên quan đến nước mà mục tiêu là nước sạch, nước hợp vệ sinh cung cấp cho người sử dụng. “Hiện nguồn nước sạch nhiều nơi tại nước ta cũng chưa đảm bảo. Do đó, đề nghị Ban soạn thảo chú ý đến vấn đề nước sạch, quản lý nước sạch bền vững”, ông Tôn Tuấn Nghĩa nhấn mạnh.

Chiến lược quốc gia cũng nêu rõ sẽ di dời dân ở khu vực có rủi ro cao trước tác động của biến đổi khí hậu. Theo đó, quy hoạch, đầu tư bố trí di dời, sắp xếp lại các khu dân cư ở những vùng thường xuyên chịu tác động của khí hậu cực đoan, các khu dân cư ở những vùng xảy ra bão, lũ, nước dâng do bão, xói lở bờ sông, bờ biển hoặc có nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất, những nơi chưa thể di dời được cần theo dõi, giám sát, cản báo để kịp thời sơ tán, giảm thiểu rủi do khi xảy ra thiên tai.

Tăng cường các biện pháp đảm bảo an toàn cho người dân, đặc biệt là các đối tượng dễ bị tổn thương tại các vùng thường xuyên chịu tác động của khí hậu cực đoan và thiên tai; phát triển và xây dựng nhà an toàn đối với các cực đoan khí hậu và nước biển dâng gắn với xây dựng nông thôn mới.

Xây dựng và nâng cấp cơ sở hạ tầng thiết yếu, công trình phòng, chống thiên tai tại những vùng thường xuyên xảy ra bão, lũ, ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất; xây dựng nhà sinh hoạt cộng đồng kết hợp với sơ tán nhằm đảm bảo an toàn cho người dân.

Bà Caitlin Wiesen, Trưởng đại diện thường trú của UNDP tại Việt Nam, nhấn mạnh: "Chúng tôi hy vọng Chiến lược dài hạn về biến đổi khí hậu sẽ tạo nền tảng rộng rãi và vững chắc cho các kế hoạch và chính sách khí hậu quan trọng khác, chẳng hạn như Kế hoạch phát triển điện số 8 (PDP8 ) và Kế hoạch Tổng thể về Phát triển Năng lượng, cập nhật các Đóng góp do Quốc gia xác định (NDC), Kế hoạch Thích ứng Quốc gia (NAP) và Chiến lược Tăng trưởng Xanh"

Bà Caitlin khuyến nghị rằng "Xây dựng luật biến đổi khí hậu nhất quán và đẩy nhanh các biện pháp thích ứng là trọng tâm để để tăng cường khả năng chống chịu cho toàn xã hội, đặc biệt là đối với người dân và cộng đồng đang trực tiếp bị ảnh hưởng bởi biến đổi khí hậu. Điều quan trọng không kém là thiết lập lộ trình chuyển đổi xanh và công bằng; có các cơ chế chính sách minh bạch để theo dõi các dòng tài chính công và tư nhân hỗ trợ thực hiện các dự án và chương trình đầu tư xanh".

N. Huyền