Thủy điện,vận hành xả lũ,Khe Bố,Chi Khê,hạ du,Nghệ An
Thủy điện Bản Vẽ vận hành xả lũ để đảm bảo an toàn cho vùng hạ du. (Ảnh tư liệu)

Theo Trung tâm dự báo Khí tượng thủy văn Quốc gia, khu vực tỉnh Nghệ An có mưa to đến rất to do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới suy yếu từ bão số 3. Để đảm bảo an toàn hồ chứa theo đúng quy trình vận hành hồ chứa đã được Bộ Công Thương phê duyệt. Ban chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh Nghệ An đã có thông báo vận hành điều tiết hồ chứa nước các nhà máy thủy điện để đảm cắt giảm lũ, bảo đảm an toàn cho vùng hạ du.

Cụ thể, Nhà máy Thủy điện Châu Thắng (tại huyện Quỳ Châu) dự kiến xả lũ vào 9h30’ ngày 24/7/2021. Lưu lượng xả dự kiến khoảng 76m3/s đến 500m3/s (bao gồm xả qua các cửa van và lưu lượng phát điện qua các tổ máy).

Thời gian dự kiến kết thúc xả nước qua đập tràn: Đến khi hết ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới suy yếu từ bão số 3 và hoàn lưu áp thấp nhiệt đới gây ra.

Nhà máy Thuỷ điện Bản Ang (xã Xá Lượng, huyện Tương Dương) dự kiến xả lũ từ 2h00 ngày 24/7/2021. Tổng lưu lượng xả dự kiến khoảng 200 - 500m3/s (bao gồm xả qua cửa van đập tràn và tổ máy phát điện). Thời gian xả nước qua đập tràn dự kiến kết thúc khi lưu lượng hồ giảm về dưới mức 189,6m3/s.

 

Nhà máy Thủy điện Khe Bố (xã Tam Quang, huyện Tương Dương) dự kiến xả lũ lúc 12h30’ ngày 24/7. Tổng lưu lượng xả khoảng 500m3/s đến 1.500m3/s (bao gồm qua khoang đập tràn và qua các tổ máy). Thời gian kết thúc xả nước qua đập tràn đến khi hết ảnh hưởng hoàn lưu áp thấp nhiệt đới gây ra (lưu lượng nước về hồ dưới mức 480m3/s).

Đối với nhà máy Thuỷ điện Chi Khê (xã Chi Khê, huyện Con Cuông) dự kiến xả lũ từ 13h00 ngày 24/7. Tổng lưu lượng xả khoảng 700m3/s đến 1.700m3/s (bao gồm qua đập tràn và phát điện qua các tổ máy) và có thể thay đổi tùy thuộc vào lưu lượng nước về hồ.

Thời gian kết thúc xả nước qua đập tràn đến khi lưu lượng nước về hồ giảm và nhà máy thủ điện Khe Bố kết thúc xả qua khoang tràn.

Thủy điện,vận hành xả lũ,Khe Bố,Chi Khê,hạ du,Nghệ An
Thông báo vận hành, điều tiết hồ chứa nước của Thủy điện Khe Bố.

Văn phòng Thường trực Ban Chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh Nghệ An đề nghị UBND huyện, thủ trưởng các sở, ban, ngành cấp tỉnh được biết để thông báo cho chính quyền các cấp, các cơ quan, đơn vị, chủ đầu tư đang thi công ở ven sông, trên sông, các chủ phương tiện vận tải thủy và toàn thể nhân dân trên biết để triển khai các công việc cần thiết, nhằm đảm bảo an toàn về tính mạng, tài sản của Nhân dân và Nhà nước. 

Bảo Trâm