Sở NN&PTNT Quảng Bình,đê điều,4 tại chỗ,lũ lụt,ứng phó,thiên tai
Thi công gia cố các tuyến đê trước mùa mưa bão.

Theo công văn số 1319/SNN-CCTL, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn yêu cầu UBND các huyện, thị xã, thành phố tiếp tục kiểm tra, rà soát phương án hộ đê, bảo vệ trọng điểm đê điều xung yếu, nhất là việc chuẩn bị trên thực tế theo phương châm “4 tại chỗ”; tổ chức kiểm tra công tác chuẩn bị theo phương án được duyệt, phân công trách nhiệm cụ thể cho tổ chức, cá nhân; trong đó lưu ý rà soát có phương án phù hợp với diễn biến, yêu cầu công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn.

Bên cạnh đó, các địa phương rà soát, cập nhật, bổ sung phương án phòng, chống thiên tai hàng năm, nhất là lưu ý phương án ứng phó với tình huống xuất hiện lũ lớn, lũ vượt tần suất thiết kế, sẵn sàng sơ tán dân đến nơi an toàn; tăng cường công tác quản lý, ngăn chặn, xử lý dứt điểm vi phạm pháp luật về đê điều, tổ chức giải tỏa, thanh thải các bãi tập kết vật liệu, công trình, nhà xưởng trái phép ở bãi sông, lòng dẫn để đảm bảo không gian thoát lũ, chứa lũ.

 

Mặt khác, các địa phương, đơn vị tổ chức lực lượng, thực hiện nghiêm công tác tuần tra, canh gác bảo vệ đê điều trong mùa lũ theo quy định của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để phát hiện, xử lý kịp thời ngay từ giờ đầu các sự cố đê điều; thực hiện trực ban, theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết, tình hình lũ, bão và chủ động triển khai hiệu quả công tác hộ đê, ứng phó với lũ lớn xảy ra, đảm bảo an toàn đê điều.

Ngoài ra, UBND các huyện, thị xã, thành phố tăng cường tuyên truyền, phổ biến Luật sửa dổi bổ sung một số Điều Luật Phòng, chống thiên tai, Luật Đê điều và các văn bản pháp luật liên quan đối với các địa phương có đê nhằm nâng cao nhận thức của người dân; huy động nguồn lực để xử lý cấp bách các sự cố đê điều đã xảy ra và thực hiện duy tu, tu bổ đê điều để tăng cường khả năng chống chịu với lũ lớn, dài ngày…

Thanh Hà