biển đảo,kinh tế biển
Ảnh minh hoạ 


Theo báo cáo của Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Tiền Giang, tổng số tàu cá của tỉnh đến thời điểm hiện tại là 1.454 chiếc/423.740kW, với 10.229 thuyền viên thuyền viên hoạt động trực tiếp trên tàu.

Trong đó, tàu cá từ 24 mét trở lên là 146 chiếc/86.554kW với 1.613 thuyền viên; tàu cá từ 15 mét đến dưới 24 mét là 939 chiếc/314.271kW với 7.352 thuyền viên; tàu cá dưới 15 mét là 369 chiếc/22.915kW với 1.264 thuyền viên.

Toàn tỉnh hiện có 964/964 tàu cá đang hoạt động đã lắp đặt thiết bị VMS, đạt tỷ lệ 100%. Trong đó, tàu cá có chiều dài từ 15 mét đến dưới 24 mét là 833 chiếc và từ 24 mét trở lên là 131 chiếc. Số tàu cá còn lại chưa lắp đặt thiết bị VMS là 121 chiếc, gồm các tàu cá đậu bờ, ngưng hoạt động do tàu bị chìm, cháy nhưng chưa thực hiện xóa đăng ký, tàu đậu bờ ngưng hoạt động, chờ bán, sửa chữa,..

 

Ngoài ra, tỉnh Tiền Giang đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo triển khai thực hiện công tác chống khai thác IUU; tiếp tục tuyên truyền Chỉ thị, Công điện của Thủ tướng Chính phủ, Luật Thủy sản 2017 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Thủy sản, các quy định về chống khai thác IUU trên địa bàn tỉnh.

Các địa phương, đã tuyên truyền 36 cuộc/816 lượt người dự và 33 lượt phát thanh, phát sóng truyền hình. Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh đã hướng dẫn về phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, không vi phạm vùng biển nước ngoài cho 6.809 lượt phương tiện/42.509 lượt ngư dân; các Đồn, Trạm Biên phòng đã tổ chức kiểm tra, kiểm soát, kết hợp tuyên truyền là 14.981 lượt phương tiện/75.994 lượt ngư dân; Sở Nông nghiệp và PTNT, cấp phát 1.200 tài liệu các loại và 02 tin, bài trên báo,..

Nhờ vậy, nhận thức của ngư dân trên địa bàn tỉnh đối với việc chống khai thác IUU đã có nhiều chuyển biến tích cực, ngư dân nâng cao ý thức chấp hành pháp luật và đã tuân thủ nghiêm túc các quy định về chống khai thác IUU. Trong tháng 10/2021, không ghi nhận thông tin tàu cá Tiền Giang vi phạm vùng biển bị nước ngoài bắt giữ.

H. Anh