biển đảo,Bình Thuận
Ảnh minh hoạ 

Theo đó, để đảm bảo phòng chống dịch Covid-19 tiếp tục được kịp thời, hiệu quả, không để phát sinh các nguồn lây dịch bệnh qua tuyến biển; đặc biệt, đang trong vụ cá Nam, không làm gián đoạn hoạt động khai thác thủy sản của các tàu thuyền cũng như các chuỗi sản xuất cung ứng hàng hoá thiết yếu tại Cảng cá La Gi, UBND thị xã giao Đồn Biên phòng Phước Lộc, Ban Quản lý Cảng La Gi phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan trên cơ sở phương án hiện có, khẩn trương điều chỉnh, bổ sung, sữa đổi cho phù hợp với tình hình mới, nhằm làm cơ sở để các chủ tàu, thuyền trưởng, ngư dân hoạt động trên biển đảm bảo công tác phòng chống dịch Covid-19.

Phòng Kinh tế thị xã khẩn trương nghiên cứu, hướng dẫn các biểu mẫu đơn xin đánh bắt hải sản (kèm cam kết), phương án mẫu cung ứng nhiên liệu, thực phẩm, các điều kiện cần thiết phục vụ chuyến biển để UBND các xã, phường, Ban Quản lý Cảng La Gi và các cơ quan, đơn vị liên quan cung cấp cho các chủ tàu thực hiện.

 

Đối với ngư dân có nhu cầu đăng ký tham gia hoạt động trên biển, nếu đang sinh sống tại khu vực phong tỏa; các chủ tàu cá cần tổ chức đưa tập trung lực lượng này đến cảng cá La Gi để làm xét nghiệm và có sự giám sát của UBND các xã, phường; tuyệt đối không được để ngư dân tự động đi ra khỏi khu vực phong toả.

UBND thị xã giao Trung tâm Y tế La Gi phối hợp với Đồn Biên phòng Phước Lộc, Trạm Kiểm ngư khu vực La Gi, Ban Quản lý Cảng La Gi và UBND các xã, phường chủ động bố trí lực lượng, phương tiện, vật chất thường trực hàng ngày tại Cảng để tổ chức xét nghiệm nhanh Covid-19 đối với các chủ tàu, thuyền trưởng, ngư dân lao động trên tàu cá (có trả phí) trước khi xuất, nhập bến tại khu vực Chốt kiểm soát, phòng, chống dịch Covid-19 liên ngành thị xã tại cảng cá La Gi.

T. Dân