Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Thái Bình lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã xác định: Tập trung xây dựng, phát triển Khu kinh tế Thái Bình toàn diện về công nghiệp, thương mại, du lịch, dịch vụ, đô thị và kinh tế biển, trở thành trọng điểm, động lực phát triển kinh tế của tỉnh là nhiệm vụ chính trị trọng tâm hàng đầu trong cả nhiệm kỳ 2020 - 2025 và các nhiệm kỳ tiếp theo. Trước mắt, tập trung giải phóng mặt bằng và hoàn thành xây dựng hạ tầng một số khu công nghiệp có quy mô lớn trong Khu kinh tế ngay trong năm 2021 để kịp thời đón bắt làn sóng chuyển dịch đầu tư, sẵn sàng tiếp nhận các dự án đầu tư của các tập đoàn kinh tế lớn trong và ngoài nước. Ứng dụng triệt để công nghệ thông tin trong công tác quy hoạch, quản lý và phát triển Khu kinh tế.

Triển khai thực hiện có hiệu quả các cơ chế, chính sách khuyến khích, ưu đãi đầu tư để đẩy mạnh thu hút các doanh nghiệp có tiềm lực tài chính, uy tín, thương hiệu vào đầu tư, phát triển sản xuất, kinh doanh. Chú trọng xây dựng hệ thống đường trục kết nối với các trục giao thông đối ngoại và các khu công nghiệp - đô thị - dịch vụ trong Khu kinh tế; các dự án đầu tư nuôi thủy sản công nghệ cao, các ngành thương mại, du lịch, dịch vụ, kinh tế biển có giá trị gia tăng lớn gắn với bảo vệ rừng phòng hộ ven biển và chủ quyền, an ninh biên giới biển.

Những năm qua Thái Bình luôn củng cố, tăng cường tiềm lực quốc phòng - an ninh; xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân, thế trận an ninh nhân dân và khu vực phòng thủ tỉnh, huyện, đặc biệt là tuyến phòng thủ ven biển vững chắc. Kết hợp chặt chẽ phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội với quốc phòng - an ninh và quốc phòng - an ninh với kinh tế, văn hóa, xã hội...

biển đảo,kinh tế biển
Ảnh minh họa. 

Bám sát mục tiêu đó và định hướng của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, Đảng ủy, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh đã xây dựng chương trình hành động thực hiện Nghị quyết, thực hiện đồng bộ các giải pháp, góp phần xây dựng thế trận biên phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân trên khu vực biên giới biển ngày càng vững chắc, góp phần đưa Thái Bình phát triển, trở thành tỉnh vững về chính trị, giàu về kinh tế, mạnh về quốc phòng - an ninh.

 

Thái Bình có 14 xã, thị trấn ven biển nằm trong Khu kinh tế Thái Bình. Ông Phạm Hồng Tùng, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Tiền Hải cho biết hiện nay huyện Tiền Hải đang tập trung giải phóng mặt bằng, tạo điều kiện thuận lợi thực hiện dự án tuyến đường bộ ven biển, các dự án trong Khu kinh tế Thái Bình; đồng thời, triển khai thực hiện các nhiệm vụ được giao trong xây dựng Khu kinh tế Thái Bình. Cùng với sự vào cuộc tích cực của các cấp, ngành, địa phương trong huyện có sự đồng hành của lực lượng BĐBP tỉnh trên tuyến. Không chỉ tham gia bảo đảm an ninh trật tự, động viên ngư dân vươn khơi bám biển, BĐBP tỉnh còn là hạt nhân quan trọng trong việc tuyên truyền, vận động nhân dân khu vực biên giới biển chấp hành nghiêm chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, đồng thuận với tỉnh, huyện trong triển khai thực hiện các dự án.

Xác định vai trò của mình, Đảng ủy, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh đã tham mưu tích cực cho tỉnh thực hiện nhiều chủ trương, chính sách đặc thù nhằm hỗ trợ, phát triển kinh tế - xã hội khu vực biên giới biển. Trong đó, chú trọng đầu tư hoàn thiện hệ thống công trình hạ tầng thiết yếu và cấp bách để phục vụ đời sống dân sinh khu vực biên giới biển, bảo đảm tính chiến lược về kinh tế và quốc phòng.

Để cụ thể hóa nhiệm vụ xây dựng, phát triển Khu kinh tế Thái Bình trở thành trọng điểm, động lực phát triển kinh tế của tỉnh mà Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX đã đề ra, BĐBP tỉnh tăng cường bám nắm địa bàn, thực hiện tốt “3 bám, 4 cùng” tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cũng như nâng cao nhận thức, phát huy vai trò, sức mạnh của nhân dân trong sự nghiệp bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới biển, tạo sự đồng thuận, ủng hộ tích cực của nhân dân trong triển khai, thực hiện các dự án, chương trình phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn. Cùng với đó, BĐBP tỉnh hiệp đồng chặt chẽ với các lực lượng công an, quân đội tích cực, chủ động thực hiện các mặt công tác, tập trung đấu tranh với các loại tội phạm, tạo môi trường thông thoáng, lành mạnh, thu hút các nhà đầu tư đến đánh thức tiềm năng, lợi thế của Khu kinh tế Thái Bình.

Để thực hiện thắng lợi “mục tiêu kép” vừa phát triển kinh tế - xã hội vừa phòng, chống dịch Covid-19 hiệu quả, cán bộ, chiến sĩ BĐBP tỉnh tích cực bám cơ sở, cùng với các lực lượng chức năng đẩy mạnh tuyên truyền, vận động, tuần tra, kiểm soát, ngăn chặn tình trạng xuất nhập cảnh trái phép trên biển; đồng thời, tham gia các chốt kiểm soát trên bộ, trên biển, góp phần tạo “lá chắn thép” trong phòng, chống dịch.

K.Chi