Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) vừa có công văn gửi UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương ven biển về việc quyết liệt hơn nữa trong triển khai các giải pháp chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU), chuẩn bị nội dung làm việc với Đoàn Thanh tra của Ủy ban Châu Âu (EC).

Để chuẩn bị làm việc với Đoàn thanh tra của EC sang Việt Nam lần thứ ba kiểm tra thực tế tình hình chống khai thác IUU tại địa phương, Bộ NN&PTNT đề nghị Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương ven biển tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả các nội dung theo yêu cầu của Bộ NN&PTNT tại văn bản số 544 ngày 25/1.

kinh tế biển
Bộ NN&PTNT yêu cầu các địa phương quyết liệt trong triển khai giải pháp chống khai thác IUU. (Ảnh minh họa - Ảnh: TTXVN)

Cụ thể, với các nội dung chính như tiếp tục quán triệt, tổ chức thực hiện nghiêm túc, có kết quả các nhiệm vụ được giao theo chỉ đạo của: Thường trực Ban Bí thư, Thủ tướng Chính phủ, Trưởng Ban Chỉ đạo quốc gia về IUU và các chỉ đạo, hướng dẫn của Bộ NN&PTNT; tập trung triển khai Luật Thủy sản năm 2017 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật, các quy định liên quan về chống khai thác IUU; khẩn trương khắc phục ngay những tồn tại, hạn chế trong công tác chống khai thác IUU tại địa phương.

Tập trung rà soát, khoanh vùng, lập danh sách các đối tượng, nghề khai thác, các địa bàn trọng điểm tại địa phương... đã vi phạm và có nguy cơ cao vi phạm khai thác hải sản ở vùng biển nước ngoài để tăng cường công tác theo dõi, nắm tình hình. Triển khai đồng bộ các giải pháp về dân vận cơ sở, tuyên truyền, vận động cộng đồng ngư dân và các thành phần có liên quan không thực hiện hành vi vi phạm, đề cao tinh thần ngăn chặn, tố giác các hành vi vi phạm. Kiên quyết xử lý nghiêm theo quy định đối với các tổ chức, cá nhân vì lợi ích kinh tế cá nhân cố tình đưa tàu cá, ngư dân đi khai thác hải sản trái phép ở vùng biển nước ngoài.

Khẩn trương hoàn thành việc lắp đặt thiết bị giám sát hành trình tàu cá, tổ chức khai thác, vận hành, sử dụng có hiệu quả để theo dõi, giám sát tàu cá hoạt động trên biển; đặc biệt phối hợp chặt chẽ, kịp thời với Bộ NN&PTNT trong quản lý khối tàu cá có chiều dài từ 24 mét trở lên, kiên quyết xử lý các hành vi vi phạm khai thác IUU.

 

Tổ chức triển khai đúng quy định về công tác kiểm soát tàu cá ra vào cảng, kiểm soát sản lượng thủy sản bốc dỡ qua cảng đảm bảo theo chuỗi, có sự kiểm tra đối chiếu dữ liệu giữa các bên có liên quan, cơ sở dữ liệu nghề cá quốc gia VNFishbase, hệ thống giám sát hành trình tàu cá phục vụ cho công tác truy xuất nguồn gốc thủy sản khai thác theo quy định.

Đồng thời, cùng với các Bộ, ban, ngành có liên quan tăng cường công tác thông tin, truyền thông các quy định pháp luật về chống khai thác IUU đảm bảo kịp thời, cập nhật đầy đủ để cộng đồng ngư dân ven biển và các thành phần có liên quan nắm, tuân thủ thực hiện. Kiên quyết xử lý nghiêm các hành vi khai thác IUU theo quy định tại Nghị định số 42/2019 của Chính phủ.

Rà soát, bố trí đủ nguồn nhân lực về số lượng, chuyên môn, nghiệp vụ; bố trí kinh phí, đảm bảo cơ sở hạ tầng nghề cá, trang thiết bị tại các cơ quan, đơn vị có liên quan phục vụ cho công tác chống khai thác IUU; thường xuyên đào tạo, tập huấn chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ thực hiện để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao.

Đặc biệt, chú trọng công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát việc tổ chức thực hiện; gắn trách nhiệm người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, xử lý nghiêm tổ chức, cá nhân thiếu tinh thần, trách nhiệm.

Chuẩn bị tốt kế hoạch, kịch bản, nội dung tiếp và làm việc với Đoàn Thanh tra của EC sang Việt Nam năm 2021 để tiếp tục kiểm tra tình hình thực hiện các khuyến nghị của EC về chống khai thác IUU.  Yêu cầu các địa phương phải đảm bảo tất cả các hoạt động triển khai chống khai thác IUU, kết quả điều tra, xử lý tàu cá vi phạm khai thác IUU… phải được ghi chép, lưu trữ hồ sơ theo quy định và chịu trách nhiệm về các số liệu, nội dung báo cáo. Qua đợt kiểm tra thực tế của Đoàn thanh tra EC tại địa phương nào không đạt yêu cầu, ảnh hưởng đến nỗ lực gỡ “thẻ vàng” phải chịu trách nhiệm trực tiếp trước Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

Thảo Nguyên