Ý thức được tầm quan trọng của giáo dục biển đảo thiêng liêng cho học sinh, sinh viên mấy năm gần đây, tỉnh Quảng Ninh đặc quan tâm chỉ đạo các trường học trên địa bàn thị xã đưa việc tuyên truyền biển đảo vào chương trình học tập bằng nhiều hình thức như lồng ghép vào chương trình giảng dạy, tổ chức ngoại khóa, các cuộc thi tìm hiểu biển đảo yêu thương…

Với các buổi ngoại khóa, Sở GD&ĐT Quảng Ninh cho biết nhà trường cần đưa nội dung tìm hiểu kiến thức bổ ích về vị trí địa lý của Biển Đông, quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa, lịch sử khẳng định chủ quyền các quần đảo và các văn bản pháp luật như Luật Biển Việt Nam, Công ước Liên hiệp quốc về Luật Biển… để tuyên truyền cho các em bằng hình thức sân khấu hóa, đưa ra các câu hỏi, tình huống được học sinh rất hào hứng tham gia tìm hiểu.

Qua đó góp phần nâng cao nhận thức, tình yêu biển đảo cho học sinh, đồng thời đổi mới trong phương pháp dạy học hiện tại theo hướng tích hợp liên môn. 

Qua các buổi ngoại khóa ở trên lớp và trường tổ chức, các em học sinh được học về biển, đảo, giúp các em càng yêu đất nước Việt Nam mình hơn từ đó mà học tập, rèn luyện thật tốt để sau này góp phần vào sự nghiệp bảo vệ và xây dựng Tổ quốc. 

Không chỉ tuyên truyền biển đảo bằng hình thức ngoại khóa mà hiện nay nội dung này còn được lồng ghép vào các môn học Địa lý và Lịch sử. Trong những bài giảng về địa lý vùng biển Việt Nam làm sao giáo viên phải giúp học sinh hào hứng lắng nghe những thông tin về Trường Sa, Hoàng Sa.

Ngoài ra, để củng cố niềm tin, thái độ, động cơ và ý chí cho sinh viên, Sở GD&ĐT Quảng Ninh cho rằng phải tăng cường công tác tuyên truyền để sinh viên thấy rõ thực lực, sức mạnh bảo vệ Tổ quốc của ta; nắm vững tư tưởng, phương châm chỉ đạo giải quyết các vấn đề về biển, đảo của Đảng.

 
biển đảo,xây dựng tình yêu biển đảo cho sinh viên,tình yêu biển đảo
Ảnh minh họa

Qua đó, giúp cho sinh viên có nhận thức đúng, tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng trong giải quyết các vấn đề liên quan đến chủ quyền quốc gia, nhất là vấn đề biển, đảo, củng cố niềm tin, ý chí, tình cảm, thái độ và động cơ đúng ở tuổi trẻ trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc.

Cần giúp sinh viên loại bỏ những thói quen trong nhận thức, thái độ, động cơ không phù hợp để tạo nên những phẩm chất mới ngày càng ổn định, bền vững trong tâm thức, lý tưởng của họ, từng bước tạo nên sự thay đổi về chất trong thanh niên về niềm tin, thái độ, động cơ đối với nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc, để họ thực sự là một lực lượng to lớn và vững chắc trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Khi thông tin, tuyên truyền, cần giúp cho sinh viên vừa nhận thấy tính chất phức tạp của nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển, đảo, vừa nhận thấy nhân dân ta, đất nước ta có đủ ý chí, quyết tâm và sức mạnh tổng hợp để bảo vệ vững chắc biển, đảo của mình. Từ đó, củng cố thêm niềm tin, thái độ, động cơ và ý chí vững vàng cho sinh viên, giúp họ phát huy trách nhiệm trong bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc.

Ngoài ra, cần chú trọng xây dựng quyết tâm cao, định hướng hành động thiết thực trong sinh viên đối với nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc. Đây là mục tiêu, là đích hướng tới của quá trình phát huy vai trò sinh viên trong bảo vệ chủ quyền biển, đảo. Trên cơ sở nhận thức rõ vai trò, trách nhiệm và củng cố được niềm tin, thái độ, động cơ, ý chí vững vàng, phải làm cho sinh viên phát huy cao nhất vai trò, trách nhiệm thông qua hiện thực hóa những giá trị đó thành quyết tâm và hành động cụ thể, thiết thực trong bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc.

Để xây dựng quyết tâm cho sinh viên, cần làm cho sinh viên – lực lượng nòng cốt trẻ thấy được sự khó khăn, gian khổ đối mặt với nguy hiểm, sự phức tạp và khắc nghiệt của các hoạt động trên biển, đảo... Điều đó đòi hỏi sinh viên phải dũng cảm, mưu trí, chủ động sáng tạo, tự lực tự cường, sẵn sàng hy sinh xương máu, kiên quyết đứng lên bảo vệ độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của mình.

Hoàng Thanh