kinh tế biển
Đà Nẵng quy định nhiều mức phí sử dụng khu vực biển với từng hoạt động khai thác...

Theo quyết định, Đà Nẵng quy định mức thu tiền sử dụng khu vực biển cụ thể đối với từng hoạt động khai thác, sử dụng tài nguyên biển khi tổ chức, cá nhân được UBND thành phố giao khu vực biển để khai thác, sử dụng tài nguyên biển trên địa bàn thành phố Đà Nẵng giai đoạn 2021-2025. Mức thu được áp dụng kể từ ngày 25/10/2021 đến hết ngày 31/12/2025.

Đối tượng áp dụng là tổ chức, cá nhân được giao khu vực biển để khai thác, sử dụng tài nguyên biển; cơ quan quản lý nhà nước, cấp có thẩm quyền giao khu vực biển; các cơ quan, tổ chức, cá nhân khác có liên quan.

Cụ thể mức thu tiền sử dụng khu vực biển trên địa bàn thành phố Đà Nẵng giai đoạn 2021-2025 như sau: Nhóm 1, sử dụng khu vực biển để nhận chìm mức phí 20.000 đồng/m3.

Nhóm 2, sử dụng khu vực biển để làm cảng biển, cảng nổi, cảng dầu khí ngoài khơi và các cảng, bến khác; vùng nước trước cầu cảng, vùng quay trở tàu, khu neo đậu, khu chuyển tải, luồng hàng hải chuyên dùng, các công trình phụ trợ khác; vùng nước phục vụ hoạt động của cơ sở sửa chữa, đóng mới tàu thuyền, xây dựng cảng tàu vận tải hành khách; vùng nước phục vụ hoạt động nhà hàng, khu dịch vụ vui chơi, giải trí, thể thao trên biển; khu neo đậu, trú nghỉ đêm của tàu thuyền du lịch; khai thác dầu khí; khai thác khoáng sản; trục vớt hiện vật, khảo cổ mức thu 7.500.000 đồng/ha/năm.

 

Nhóm 3, sử dụng khu vực biển để xây dựng cáp treo, các công trình nổi, ngầm, lấn biển, đảo nhân tạo, xây dựng dân dụng và các công trình khác trên biển mức thu 7.500.000 đồng/ha/năm.

Nhóm 4, sử dụng khu vực biển để xây dựng hệ thống đường ống dẫn ngầm, lắp đặt cáp viễn thông, cáp điện mức thu 7.500.000 đồng/ha/năm.     

Nhóm 5, sử dụng khu vực biển để nuôi trồng thủy sản, xây dựng cảng cá mức thu 7.500.000 đồng/ha/năm.

Nhóm 6, sử dụng khu vực biển để khai thác năng lượng gió, sóng, thủy triều, dòng hải lưu và các hoạt động sử dụng khu vực biển để khai thác các loại hình năng lượng khác mức thu 7.500.000 đồng/ha/năm.

Đối với những hoạt động sử dụng khu vực biển chưa có quy định mức thu tiền sử dụng khu vực biển cụ thể theo mức thu tiền sử dụng khu vực biển nêu tại các khoản trên, giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành và địa phương có liên quan tham mưu Ủy ban nhân dân thành phố xem xét, quyết định từng trường hợp cụ thể nhưng không thấp hơn 3.000.000 đồng/ha/năm và không cao hơn 7.500.000 đồng/ha/năm.

Thảo Nguyên