kinh tế biển
Sử dụng khu vực biển để nuôi trồng thủy sản, xây dựng cảng cá phải nộp tiền sử dụng hàng năm. (Ảnh minh họa)

Ngày 10/2, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 11/2021/NĐ-CP quy định việc giao các khu vực biển nhất định cho tổ chức, cá nhân khai thác, sử dụng tài nguyên biển. Nghị định có hiệu lực thi hành từ ngày 30/3/2021.

Theo đó, một trong số nội dung của Nghị định là tiền sử dụng khu vực biển. Tổ chức, cá nhân được giao khu vực biển để khai thác, sử dụng tài nguyên biển có nghĩa vụ nộp tiền sử dụng khu vực biển theo quy định của pháp luật (trừ các trường hợp quy định tại Điều 31 Nghị định số 11/2021/NĐ-CP).

Tiền sử dụng khu vực biển đối với hoạt động nhận chìm ở biển được xác định căn cứ vào khối lượng vật, chất nhận chìm được tính theo đơn vị m3. Tiền sử dụng khu vực biển là một khoản thu của ngân sách nhà nước và được quản lý, sử dụng theo quy định của pháp luật về ngân sách nhà nước.

Khung giá tiền sử dụng khu vực biển và mức thu tiền sử dụng khu vực biển cụ thể: Sử dụng khu vực biển để nhận chìm (nhóm 1) từ 15.000 đồng/m3 đến 20.000 đồng/m3.

 

Sử dụng khu vực biển để làm cảng biển, cảng nổi, cảng dầu khí ngoài khơi và các cảng, bến khác; làm vùng nước trước cầu cảng, vùng quay trở tàu, khu neo đậu, khu chuyển tải, luồng hàng hải chuyên dùng, các công trình phụ trợ khác; vùng nước phục vụ hoạt động của cơ sở sửa chữa, đóng mới tàu thuyền, xây dựng cảng tàu vận tải hành khách; vùng nước phục vụ hoạt động nhà hàng, khu dịch vụ vui chơi, giải trí, thể thao trên biển; khu neo đậu, trú nghỉ đêm của tàu thuyền du lịch; khai thác dầu khí; khai thác khoáng sản; trục vớt hiện vật, khảo cổ (nhóm 2) từ 6.500.000 đồng/ha/năm đến 7.500.000 đồng/ha/năm.

Sử dụng khu vực biển để xây dựng cáp treo, các công trình nổi, ngầm, lấn biển, đảo nhân tạo, xây dựng dân dụng và các công trình khác trên biển (nhóm 3) từ 6.000.000 đồng/ha/năm đến 7.500.000 đồng/ha/năm.

Sử dụng khu vực biển để xây dựng hệ thống đường ống dẫn ngầm, lắp đặt cáp viễn thông, cáp điện (nhóm 4) từ 5.000.000 đồng/ha/năm đến 7.500.000 đồng/ha/năm.

Sử dụng khu vực biển để nuôi trồng thủy sản, xây dựng cảng cá (nhóm 5) từ 4.000.000 đồng/ha/năm đến 7.500.000 đồng/ha/năm.

Sử dụng khu vực biển để khai thác năng lượng gió, sóng, thủy triều, dòng hải lưu và các hoạt động sử dụng khu vục biển khác (nhóm 6) từ 3.000.000 đồng/ha/năm đến 7.500.000 đồng/ha/năm.

Minh Thư