kinh tế biển
Trong 6 tháng đầu năm 2021, sản lượng nuôi trồng và khai thác thủy sản của TP Hải Phòng ước đạt 95.272,8 tấm. (Ảnh minh họa)

6 tháng đầu năm 2021 kinh tế TP Hải Phòng chịu tác động không nhỏ từ đại dịch. Tổng sản phẩm trên địa bàn thành phố (GRDP) 6 tháng đầu năm ước tăng 13,52% so cùng kỳ năm trước, cao hơn mức tăng 10,87% của 6 tháng đầu năm 2020. Dù bị ảnh hưởng của dịch bệnh nhưng Hải Phòng vẫn giữ được mức tăng trưởng cao so với các tỉnh, thành phố trên cả nước khi đứng thứ 4 cả nước và đứng thứ 2 vùng trọng điểm Bắc Bộ.

Khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản có mức tăng 1,03% so với cùng kỳ năm trước, đóng góp 0,05 điểm phần trăm vào mức tăng trưởng chung.

Trong 6 tháng đầu năm 2021, khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản của TP Hải Phòng tiếp tục thể hiện vai trò bệ đỡ của nền kinh tế trong lúc khó khăn, bảo đảm nguồn cung lương thực, thực phẩm, hàng hóa thiết yếu, là cơ sở quan trọng để thực hiện an sinh, an dân trong đại dịch.

Theo đó, 6 tháng đầu năm 2021, sản lượng nuôi trồng và khai thác thủy sản của thành phố ước đạt 95.272,8 tấn, tăng 3,13% so với cùng kỳ năm trước.

 

Trong đó, diện tích nuôi trồng thủy sản ước đạt 10.058,4 ha, tăng 1,67%; sản lượng nuôi trồng thủy sản ước đạt 37.423,9 tấn, tăng 1,28%. Trong đó, cá các loại đạt 22.891,0 tấn, tăng 1,72%; tôm các loại đạt 3.200,8 tấn, tăng 0,10%; thủy sản khác đạt 11.332,1 tấn, tăng 0,73%.

Trong khi đó, sản lượng thủy sản khai thác của toàn thành phố ước đạt 57.848,9 tấn, tăng 4,36% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, cá các loại đạt 34.693,6 tấn, tăng 5,04%; tôm các loại đạt 4.631,9 tấn, tăng 2,36%; thủy sản khác đạt 18.523,4 tấn, tăng 3,60%.

Sản lượng khai thác biển tiếp tục chiếm đa số (tỷ trọng 95,90% tổng sản lượng khai thác) với 55.474,4 tấn, tăng 4,61% so với cùng kỳ năm trước.

Trước đó, sản lượng nuôi trồng và khai thác thủy sản tháng 5 năm 2021 ước đạt 17.158,3 tấn, tăng 5,22% so với cùng kỳ năm trước. Tính chung 5 tháng đầu năm 2021, sản lượng nuôi trồng và khai thác thủy sản ước đạt 78.508,5 tấn, tăng 3,18% so với cùng kỳ năm trước.

Thảo Nguyên