kinh tế biển
Họp trực tuyến toàn quốc góp ý dự thảo quy hoạch bảo vệ và khai thác nguồn lợi thủy sản thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Dự thảo Quy hoạch bảo vệ và khai thác nguồn lợi thủy sản thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050, với mục tiêu đến năm 2030 phát triển diện tích vùng biển, ven biển, ven đảo được bảo vệ, bảo tồn hướng đến đạt 6% diện tích tự nhiên vùng biển quốc gia; 3 - 4% diện tích mặt nước vùng nội địa là khu bảo vệ nguồn lợi thuỷ sản; 4 - 5% diện tích mặt nước vùng nội địa là khu vực cấm khai thác thuỷ sản có thời hạn.

Đến năm 2030, tổng sản lượng khai thác thủy sản giảm xuống còn 2,8 triệu tấn; trong đó khai thác vùng nội địa 0,15 triệu tấn, khai thác vùng biển 2,65 triệu tấn. Đối với khai thác nội địa, vùng Đồng bằng sông Hồng là 18 nghìn tấn, chiếm 12%; vùng Trung du miền núi phía Bắc là 13 nghìn tấn, chiếm 9%; vùng Bắc Trung bộ là 22 nghìn tấn, chiếm 15%; vùng Duyên hải Nam Trung bộ là 8 nghìn tấn, chiếm 5%; vùng Tây Nguyên là 8 nghìn tấn, chiếm 5%; vùng Đông Nam bộ là 12 nghìn tấn, chiếm 8% và vùng Đồng bằng sông Cửu Long là 69 nghìn tấn, chiếm 46%.

Tầm nhìn đến năm 2050, Việt Nam trở thành quốc gia có nghề cá phát triển bền vững, hiện đại, tương đương với các nước có nghề cá phát triển trong khu vực và trên thế giới; bảo tồn đa dạng sinh học với sự phong phú về nguồn gen, các loài sinh vật và hệ sinh thái trong tự nhiên; đời sống vật chất, tinh thần của người dân được nâng cao; góp phần bảo đảm an sinh xã hội; giữ vững độc lập, chủ quyền biển đảo của Tổ quốc.

 

Các giải pháp thực hiện quy hoạch bao gồm các giải pháp về tổ chức sản xuất; cơ chế chính sách; tài chính, đầu tư; môi trường, khoa học và công nghệ; tuyên truyền nâng cao nhận thức; đào tạo, tăng cường nhân lực; hợp tác quốc tế…

Tại hội thảo, đã có nhiều ý kiến của các bộ, ngành, địa phương đóng góp, bổ sung vào dự thảo Quy hoạch bảo vệ và khai thác nguồn lợi thủy sản thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Phùng Đức Tiến nhấn mạnh, khai thác với bảo tồn là 2 nội dung liên quan chặt chẽ với nhau. Từ những định hướng và giải pháp, căn cứ vào tình hình thực tế của các địa phương, đề nghị đơn vị soạn thảo phải nghiên cứu kỹ với tinh thần cầu thị để có một bản dự thảo thật sự hoàn chỉnh và sát thực tiễn. Đây chính là hành lang pháp lý và sẽ có nguồn lực để chúng ta bảo vệ phát triển nguồn lợi cũng như khai thác.

Thảo Nguyên