Theo đó, Kiên Giang xác định thời gian tới sẽ tập trung nguồn lực khẩn trương đẩy nhanh tốc độ xây dựng địa phương phát triển bền vững kinh tế biển trong đó có cả ứng dụng khoa học mới, tiên tiến, hiện đại không chỉ thúc đẩy phát triển kinh tế biển mà còn hướng đến phát triển bền vững.

Theo đó, mục tiêu phấn đấu đến năm 2030, kinh tế biển chiếm 80% GRDP (tổng sản phẩm toàn tỉnh), thu nhập bình quân đầu người của các huyện, thành phố ven biển gấp 1,5 lần so với mức bình quân của tỉnh; cơ cấu kinh tế phi nông nghiệp chiếm trên 80% tổng GRDP. Thu hút khách du lịch tăng 30-50% so với năm 2020, xuất khẩu thủy sản tăng bình quân 10%/năm giai đoạn 2021-2030.

Kiên Giang,phát triển kinh tế biển,khai thác thủy hải sản
Kiên Giang hướng đến phát triển kinh tế biển theo hướng bền vững

Trong đó, tầm nhìn đến năm 2030 cũng tập trung đầu tư hạ tầng cho du lịch, nhất là các vùng du lịch trọng điểm, du lịch biển đảo, ven biển như: Phú Quốc, Kiên Hải, Hà Tiên, Kiên Lương, Hòn Đất. Tập trung xây dựng phát triển Phú Quốc thành trung tâm dịch vụ, du lịch sinh thái biển mạnh mang tầm quốc tế.

 

Tổ chức lập quy hoạch và xây dựng dự án nuôi trồng thủy sản tỉnh Kiên Giang theo hướng nuôi biển, ven biển, quanh các đảo và vùng ven bờ, gắn với bảo vệ nguồn lợi thủy sản vùng biển, đảo. Chuyển mạnh nuôi trồng hải sản theo phương thức công nghiệp, ứng dụng công nghệ cao gắn với bảo vệ môi trường biển; thu hút đầu tư sản xuất giống chất lượng cao, khỏe mạnh, kháng bệnh, đồng thời nhanh chóng tiếp cận, ứng dụng công nghệ nuôi biển hiện đại ở vùng khơi. 

Thực hiện tái cơ cấu toàn diện khai thác hải sản, sắp xếp lại đội tàu khai thác hải sản của tỉnh, theo hướng không tăng thêm số lượng tàu. Xây dựng các đội tàu mạnh khai thác xa bờ và khai thác viễn dương theo chương trình hợp tác của Chính phủ, đi đôi với sắp xếp, cơ cấu lại nghề cá ven bờ; ngăn chặn, giảm thiểu và chấm dứt các hành vi khai thác hải sản bất hợp pháp.

Cùng với đó là rà soát, củng cố và phát triển các hình thức liên kết sản xuất trên biển, gồm tổ, đội, hợp tác xã, liên kết các khâu khai thác, thu mua, tiêu thụ hải sản theo chuỗi giá trị.

Đầu tư các khu neo đậu trú bão tại các địa phương trọng điểm nghề cá. Đẩy mạnh chế biến và xuất khẩu thủy sản, xây dựng các doanh nghiệp chế biến mạnh, tạo ra các sản phẩm chủ lực, đặc thù của địa phương có chất lượng, giá trị kinh tế cao, đáp ứng yêu cầu của thị trường.

Hoàng Thanh