kinh tế biển
Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát Biển 4 ngăn chặn tàu đánh cá Kiên Giang sang vùng biển nước ngoài khai thác hải sản trái phép. (Ảnh: CTTĐT Kiên Giang)

Kiên Giang là một trong những tỉnh có số lượng tàu cá nhiều nhất cả nước, tính đến tháng 6/2021 toàn tỉnh có 9.890 tàu đã được đăng ký, có 3.985 tàu cá chiều dài lớn nhất từ 15 mét trở lên.

Nhằm tiếp tục đẩy mạnh các giải pháp quản lý, ngăn chặn, chấm dứt tàu cá và ngư dân trong tỉnh vi phạm vùng biển nước ngoài để khai thác hải sản trái pháp luật, tỉnh Kiên Giang đã ban hành kế hoạch để thực hiện quyết liệt, đồng bộ các giải pháp quản lý, ngăn chặn, chấm dứt tàu cá và ngư dân trong tỉnh vi phạm vùng biển nước ngoài để khai thác hải sản trái pháp luật và giao nhiệm vụ cụ thể cho từng cơ quan, đơn vị tổ chức triển khai thực hiện.

Cụ thể, tỉnh Kiên Giang yêu cầu tăng cường đẩy mạnh công tác tuyên truyền cho người dân chấp hành, thực hiện Luật Thủy sản, chống khai thác IUU; thành lập đoàn làm việc với một số huyện, thành phố có số tàu cá vi phạm vùng biển nước ngoài nhiều, tuyên truyền, vận động chủ tàu cá không đưa tàu khai thác vùng biền nước ngoài trong thời gian tới.

 

Tăng cường kiểm tra, kiểm soát tàu cá ra vào Đồn, Trạm kiểm soát Biên phòng, xử lý nghiêm các hành vi sai phạm khi bị kiểm tra, kiểm soát; tăng cường phối hợp vận động chủ tàu, thuyền trưởng, ngư dân cam kết không vi phạm vùng biển ngước ngoài khai thác hải sản trái phép, khai thác không báo cáo và không thực hiện theo quy định; tiếp tục vận động số tàu cá thuộc diện phải lắp thiết bị giám sát hành trình còn lại hoàn thành việc lắp đặt…

Đồng thời, tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát trên biển nhất là vùng biển giáp ranh, vùng chồng lấn, mở đợt cao điểm từ nay đến cuối năm nhằm ngăn chặn tàu cá của tỉnh vi phạm vùng biển nước ngoài; cương quyết điều tra, xác minh, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm theo quy định của pháp luật…

Ngoài ra, tỉnh chỉ đạo Sở nông nghiệp và Phát triển nông thôn xây dựng Đề án điều tra nguồn lợi và môi trường sống của các loài thủy sản; triển khai kế hoạch thực hiện Đề án phát triển nuôi biển theo hướng bền vững; triển khai thực hiện Dự án điều tra các nghề khai thác vùng biển ven bờ và vùng lộng biển Kiên Giang; sắp xếp lại cơ cấu nghề khai thác thủy sản tỉnh Kiên Giang… nhằm tạo sự phát triển ngành thủy hải sản bền vững trong thời gian tới.

Thảo Nguyên